Thông báo

01/09/2016

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017)

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về việc nghỉ học ngày 11/12/2010 của sinh viên các lớp liên thông Đại học học tại cơ sở 3 của trường (23/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp khóa 6 - Đào tạo liên thông Đại học khóa 6 trúng tuyển đợt 1 được miễn học và thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (23/11/2010)

Thông báo mới nhất về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010 (16/11/2010)

Thông báo về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2010 (11/11/2010)

Thông báo về việc nộp bảng điểm để xét miễn học và thi môn Tưởng Hồ Chí Minh của các lớp khóa 5 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (09/11/2010)

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đăng kư trả nọ học phần học kỳ 1, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 11/10/2010 đến ngày 22/10/2010) (03/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng đăng kư trả nợ học phần (Đăng kư từ ngày 13/10/2010 đến ngày 29/10/2010) (03/11/2010)

Kết quả kiểm tra và phân loại tŕnh độ học phần Tin học căn bản và Anh văn căn bản khóa 10 - Bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (27/10/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - [69] - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>