Thông báo

01/09/2016

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017)

Xem thông báo

Các tin khác

Danh sách học sinh hệ Trung cấp đăng kư trả nợ học phần học kỳ2 - Năm học 2009 - 2010 (Đăng kư từ 15/03/2010 đến 26/03/2010) (01/04/2010)

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần các học phần Giáo dục thể chất cho các lớp khóa 06T hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (29/03/2010)

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và kiểm tra đối chiếu văn bằng tốt nghiệp các lớp hệ đào tạo liên thông Đại học và Cao đẳng chính quy (23/03/2010)

Thông báo về việc nghỉ học ngày 27/03/2010 và 28/03/2010 của các lớp hệ chính quy (16/03/2010)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các lớp hệ chính quy học kỳ hè, năm học 2009 – 2010 (12/03/2010)

Thông báo về việc nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Anh văn căn bản 2 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy 09D học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (12/03/2010)

Thông báo giải quyết đăng kư bổ sung học và thi trả nợ học phần học phần Điền kinh 1 cho các lớp hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (12/03/2010)

Thông báo Giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần các học phần Giáo dục thể chất cho các lớp hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (05/03/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - [76] - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>