Thông báo

01/09/2016

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017)

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về việc việc ghi danh học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung học phần đối với các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (17/09/2015)

Thông báo về việc xử lư kết quả học tập học kỳ 1 và 2 năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần (17/09/2015)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần GDQP - AN đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2015 (Khóa 15D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (17/09/2015)

Thông báo về việc đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2015 cho các khóa đào tạo liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (16/09/2015)

Thông báo về việc tra cứu thời khóa biểu học tập và thời hạn nộp học phí học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương tŕnh chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần (15/09/2015)

Thông báo về phân bổ pḥng kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên trúng tuyển nhập học năm học 2015-2016 (đợt ngày 20/09/2015) (15/09/2015)

Danh sách sinh viên khóa 15D tham dự kiểm tra TOEIC (Đợt kiểm tra ngày 20/09/2015) (15/09/2015)

Thông báo về việc việc nghỉ học và điều chỉnh pḥng học ngày 19/09/2015 (Thứ Bảy) đối với sinh viên các lớp hệ chính quy có lịch học tại cơ sở 2 của trường (15/09/2015)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - [8] - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>