Thông báo

19/10/2016

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

Xem thông báo.

Các tin khác

Thông báo về việc nghỉ học ngày 11/12/2010 của sinh viên các lớp liên thông Đại học học tại cơ sở 3 của trường (23/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp khóa 6 - Đào tạo liên thông Đại học khóa 6 trúng tuyển đợt 1 được miễn học và thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (23/11/2010)

Thông báo mới nhất về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010 (16/11/2010)

Thông báo về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2010 (11/11/2010)

Thông báo về việc nộp bảng điểm để xét miễn học và thi môn Tưởng Hồ Chí Minh của các lớp khóa 5 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (09/11/2010)

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đăng kư trả nọ học phần học kỳ 1, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 11/10/2010 đến ngày 22/10/2010) (03/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng đăng kư trả nợ học phần (Đăng kư từ ngày 13/10/2010 đến ngày 29/10/2010) (03/11/2010)

Kết quả kiểm tra và phân loại tŕnh độ học phần Tin học căn bản và Anh văn căn bản khóa 10 - Bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (27/10/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - [69] - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>