Thông báo

19/10/2016

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

Xem thông báo.

Các tin khác

Thông báo về việc đăng kư thi lại tốt nghiệp, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho các khóa hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 – 2011 (25/11/2010)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư trả nợ học phần Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho các lớp liên thông hệ chính quy năm học 2010 - 2011 (25/11/2010)

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và kiểm tra đối chiếu văn bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo liên thông Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (24/11/2010)

Thông báo về việc nghỉ học ngày 11/12/2010 của sinh viên các lớp liên thông Đại học học tại cơ sở 3 của trường (23/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp khóa 6 - Đào tạo liên thông Đại học khóa 6 trúng tuyển đợt 1 được miễn học và thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (23/11/2010)

Thông báo mới nhất về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010 (16/11/2010)

Thông báo về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2010 (11/11/2010)

Thông báo về việc nộp bảng điểm để xét miễn học và thi môn Tưởng Hồ Chí Minh của các lớp khóa 5 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (09/11/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - [69] - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>