Thông báo

22/10/2008

Điểm thi TOEIC tháng 06 và tháng 09/2008

Sinh viên nhận giấy chứng nhận kết quả thi TOEIC tại Pḥng Quản lư đào tạo (202) trước ngày 07/11/2008

Xem điểm thi

Các tin khác

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học và thi học phần Ngoại ngữ 2 cho sinh viên thuộc Khoa Ngoại ngữ khóa 05, 06, 07 học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (09/04/2010)

Quyết định về việc qui điểm và công nhận điểm thi học phần Anh văn căn bản 2 học kỳ 2, năm học 2009 – 2010 cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2009 (09D) (02/04/2010)

Danh sách sinh viên đăng kư trả nợ học phần học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (01/04/2010)

Danh sách học sinh sinh viên đăng kư trả nợ học phần giáo dục thể chất học kỳ 2 - Năm học 2009 - 2010 (01/04/2010)

Danh sách học sinh hệ Trung cấp đăng kư trả nợ học phần học kỳ2 - Năm học 2009 - 2010 (Đăng kư từ 15/03/2010 đến 26/03/2010) (01/04/2010)

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần các học phần Giáo dục thể chất cho các lớp khóa 06T hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (29/03/2010)

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và kiểm tra đối chiếu văn bằng tốt nghiệp các lớp hệ đào tạo liên thông Đại học và Cao đẳng chính quy (23/03/2010)

Thông báo về việc nghỉ học ngày 27/03/2010 và 28/03/2010 của các lớp hệ chính quy (16/03/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - [76] - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>