Thông báo

22/10/2008

Điểm thi TOEIC tháng 06 và tháng 09/2008

Sinh viên nhận giấy chứng nhận kết quả thi TOEIC tại Pḥng Quản lư đào tạo (202) trước ngày 07/11/2008

Xem điểm thi

Các tin khác

Thông báo về việc tra cứu thời khóa biểu học tập và thời hạn nộp học phí học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương tŕnh chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần (15/09/2015)

Thông báo về phân bổ pḥng kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên trúng tuyển nhập học năm học 2015-2016 (đợt ngày 20/09/2015) (15/09/2015)

Danh sách sinh viên khóa 15D tham dự kiểm tra TOEIC (Đợt kiểm tra ngày 20/09/2015) (15/09/2015)

Thông báo về việc việc nghỉ học và điều chỉnh pḥng học ngày 19/09/2015 (Thứ Bảy) đối với sinh viên các lớp hệ chính quy có lịch học tại cơ sở 2 của trường (15/09/2015)

Thông báo về việc giải quyết đăng kí học phần cho sinh viên khóa 12D, 13D và 14D đại học hệ chính quy đăng kư với thời khóa biểu 15D (11/09/2015)

Thông báo về về việc xử lư kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 và giải quyết chuyển chương tŕnh học, đăng kư học cùng lúc hai chương tŕnh học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 cho sinh viên khóa 12D, 13D, 14D chương tŕnh đại trà, chương tŕnh đặc biệt, chương tŕnh chất lượng cao bậc Đại học hệ chính quy (11/09/2015)

Danh sách sinh viên khóa 12(15D) học GDQP - AN học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (09/09/2015)

Thông báo về lịch học Giáo dục quốc pḥng – An ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2015 (khóa 15D) bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (08/09/2015)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - [9] - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>