Thông báo

03/09/2009

Thông báo về việc đăng kư và thi trả nợ học phần cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2009 - 2010

Xem chi tiết

Các tin khác

Danh sách sinh viên các lớp liên thông Đại học, Cao đẳng đăng kư trả nợ học phần học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 (Đợt 2 - Đăng kư từ ngày 06/05/2013 đến ngày 17/05/2013) (24/05/2013)

Danh sách số báo danh, pḥng thi sinh viên các lớp khóa 09D, 10D, 11D đăng kư kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra (Kỳ kiểm tra ngày 26/05/2013) (20/05/2013)

Thông báo về việc thay đổi pḥng học chiều Thứ Bảy ngày 25/05 - 01/06/2013 và ngày Chủ Nhật ngày 26/05 - 02/06/2013 đối với sinh viên các lớp liên thông hệ chính quy học tại cơ sở 2 của trường (20/05/2013)

Thông báo về việc đăng kư học phần đợt 3 cho sinh viên khóa 8 Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (10/05/2013)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học học kỳ hè, năm học 2012 – 2013 cho các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (10/05/2013)

Thông báo lịch tổ chức kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 09D bậc Đại học hệ chính quy và các khóa khác có nhu cầu đợt tháng 05/2013, học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 (24/04/2013)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng kư kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (24/04/2013)

Danh sách sinh viên Đại học và Cao đẳng đăng kí trả nợ môn thi tốt nghiệp năm học 2012 - 2013 (Từ ngày 25/03/2013 đến ngày 12/04/2013) (24/04/2013)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - [43] - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>