Thông báo

23/08/2013

Danh sách sinh viên khóa 13D học Giáo dục quốc pḥng - An ninh học kỳ 1, năm học 2013 - 2014

Sinh viên lưu ư:

1. Danh sách sinh viên nhập học này được cập nhật đến lúc 17 giờ 00 ngày 23/08/2013.

2. Sinh viên tra cứu danh sách theo thứ tự Số giấy báo nhập học (được ghi trên Biên nhận hồ sơ nhập học 2013).

3. Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi học để được điểm danh và kiểm tra điểm quá tŕnh học tập.

4. Sinh viên cần mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh, các loại biên nhận (được cấp khi làm thủ tục nhập học) để tiện việc kiểm tra khi vào lớp học.

5. Sinh viên khi đi học GDQP-AN cần mặc trang phục quần áo TDTT, giày bata. Sinh viên mang theo tập vở, bút viết để ghi chép.

6. Sinh viên làm thủ tục nhập học sau ngày 23/08/2013 sẽ được bổ sung danh sách học GDQP-AN vào các lớp có ngày học bắt đầu từ thứ Tư (28/08/2013).

7. Sinh viên xem lịch học GDQP-AN kèm theo để tham dự lớp học đầy đủ.

8. Sinh viên có điều chỉnh về danh sách, đề nghị liên hệ tại: Pḥng 401 (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh) vào sáng: 26 – 27 - 28/08/2013, hoặc Pḥng Quản lư đào tạo (pḥng 205, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh) vào các buổi khác để giải quyết và cập nhật danh sách.

Xem danh sách

Thông báo điều chỉnh pḥng học GDQP-AN khóa 13

Lịch học GDQP-AN học kỳ 1, năm học 2013 - 2014

Các tin khác

Thông báo v/v giải quyết đăng kư học học kỳ giữa, năm 2018 đối với các khóa đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (07/03/2018)

Thông báo v/v đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo niên chế (khóa 12C) (21/11/2017)

Thông báo v/v đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo niên chế (khóa 12C) (17/11/2017)

Thông báo v/v Về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy đào tạo theo niên chế (khóa 11D) (16/11/2017)

Thông báo v/v đăng kư viết Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2017 - 2018 (18/09/2017)

Thông báo v/v đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 cho các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (15/08/2017)

Thông báo v/v đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (25/07/2017)

Thông báo v/v đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học hệ chính quy (25/07/2017)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>