Tốt nghiệp

19/10/2010

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp khóa 4 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học và các lớp khóa 1 - Đào tạo liên thông lên bậc Cao đẳng

  1. Sinh viên không đủ điều dự thi tốt nghiệp xem kết quả và điều chỉnh (nếu có) tại Pḥng Quản lư đào tạo đến hết ngày 22/10/2010 để xét giải quyết điều kiện dự thi tốt nghiệp.
  2. Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng c̣n nợ học phí hoặc chưa đăng kư thi tốt nghiệp cần hoàn thành học phí hoặc đăng kư thi lại hạn chót ngày 22/10/2010 để được dự thi tốt nghiệp.
  3. Sinh viên chưa nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng) đề nghị hoàn thành nộp hạn chót ngày 29/10/2010 để được xét công nhận tốt nghiệp.
  4. Giờ thi: Sáng tập trung lúc 06g30; Chiều tập trung lúc 12g30 trước pḥng thi.
  5. Địa điểm thi:Tại 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, Phường Tân Hưng, Quận 7 (cơ sở 3).
  6. Các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (08. 399 70 941) để xem xét giải quyết kịp thời.
  7. Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 4 - Đào tạo liên thông lện bậc Đại học
  8. Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 1 - Đào tạo liên thông lện bậc Cao đẳng
  9. Danh sách không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Các tin khác

Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2018 khóa 11D bậc Đại học, 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ) và C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ) (09/05/2018)

Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 11D và 12C hệ niên chế (UFM cũ) (20/04/2018)

Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (05/12/2017)

Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa đào tạo niên chế bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy (23/11/2017)

Danh sách và bảng phân bổ sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa 11D, 10D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/11/2017)

Thông báo v/v Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa 11D, 10D bậc Đại học và 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (18/09/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy sau ngày tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (14/07/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp lần 1 năm 2017 (14/07/2017)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>