Tốt nghiệp

13/05/2011

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập các lớp khóa 08T và 09T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2010 - 2011

Xem thông báo

Điểm 08T

Điểm 09T

Các tin khác

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 năm 2013 khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh (01/10/2013)

Thông báo về lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2013 các khóa LTCĐ1, LTCĐ2, LTCĐ3 đào tạo liên thông bậc Cao đẳng hệ chính quy (thi tốt nghiệp cùng đợt thi lần 2 khóa 10C) (27/09/2013)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 khóa 10C - Bậc Cao đẳng, khóa 09D - Bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Kết quả phúc khảo ḱ thi tốt nghiệp lần 1 các khóa 09D,10C, LTDH7, LTCD3 năm học 2012-2013 (15/08/2013)

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2013 khóa 7 liên thông bậc Đại học hệ chính quy - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (09/08/2013)

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 1 khóa LTDH7 - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (LTDH7QT) (01/08/2013)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 06 (09D) – Bậc Đại học Khóa 16 (10C) – Bậc Cao đẳng và Khóa 07 (LTĐH7) – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các Khóa khác về trả nợ (26/07/2013)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - [17] - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>