Tốt nghiệp

13/05/2011

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập các lớp khóa 08T và 09T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2010 - 2011

Xem thông báo

Điểm 08T

Điểm 09T

Các tin khác

Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp lần 2 năm 2012 Khóa 5 (08D) bậc Đại học, Khóa 15 (09C) bậc Cao đẳng và các khóa học đă kết thúc hệ chính quy (30/10/2012)

Điểm thi tốt nghiệp lần 2 và dự kiến danh sách tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 09T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (26/10/2012)

Điểm thi tốt nghiệp lần 2 và danh sách dự kiến tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 08D, 09C và các khóa trả nợ năm 2012 (25/10/2012)

Danh sách sinh viên các lớp khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học đủ điều kiện tốt nghiệp lần 1 (Bổ sung) (23/10/2012)

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 - Đợt 2 khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/10/2012)

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 - Đợt 1 khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (09/10/2012)

Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 06 (LTDH6) - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy và các khóa khác về thi trả nợ (04/10/2012)

Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2012 khóa 09T và 08T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (03/10/2012)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - [23] - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>