Tốt nghiệp

13/05/2011

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập các lớp khóa 08T và 09T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2010 - 2011

Xem thông báo

Điểm 08T

Điểm 09T

Các tin khác

Lịch thi trả nợ tốt nghiệp các lớp HC1-NGAY, HC2-NGAY hệ liên thông lên bậc Đại học chính quy (29/05/2009)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 07T - Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 (29/05/2009)

Lịch thi tốt nghiệp lần 1 các lớp khóa HC3-NGAY - Hệ liên thông lên bậc Đại học chính quy (29/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (Trả nợ xét tạm thời) các lớp khóa 04D, 05C, 04C, K24 thi cùng với khóa 05D, 06C (29/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện về điểm (Xét tạm thời) khóa 12 (06C) - Bậc Cao đẳng hệ chính quy (26/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện về điểm (Xét tạm thời) khóa 02 (05D) - Bậc Đại học hệ chính quy (26/05/2009)

Thông báo về việc kiểm tra đối chiếu kết quả học tập, văn bằng chứng chỉ các lớp 06C, 05C, 04C, K24 - Hệ Cao đẳng chính quy. Các lớp khóa 04D, 05D - Hệ Đại học chính quy (23/05/2009)

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp đối với học sinh 23T, 04TKT có đăng kư thi lại tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 (22/05/2009)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - [53] - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>