Tốt nghiệp

08/06/2011

Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2011 khóa 07D, 08C và các khóa học đă kết thúc bậc Đại học và bậc Cao đẳng hệ chính quy

Xem thông báo

Lưu ư:

  1. Dưới đây là danh sách dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2010 -2011 vào đợt thi ngày 11/06 và 12/06/2011 tại cơ sở 3 của trường (số 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 1, Phường Tân Hưng, Quận 7).
  2. Sinh viên xem và điều chỉnh danh sách (nếu có) trực tiếp tại Pḥng Quản lư đào tạo (P.204, 08.39970941, số 306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM) hạn chót ngày 10/06/2011.
  3. Sinh viên khóa 07D, 08C chưa hoàn thành học phí, đề nghị nộp học phí tại Pḥng Kế hoạch - Tài chính (số 306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM) hạn chót ngày 10/06/2011 để dự thi tốt nghiệp.
  4. Sinh viên có khóa học đă kết thúc đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đăng kư thi tốt nghiệp, đề nghị đăng kư thi tốt nghiệp tại Pḥng Quản lư đào tạo (số 306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM) hạn chót ngày 10/06/2011 để dự thi tốt nghiệp.
  5. Sinh viên xem danh sách phân pḥng thi tốt nghiệp tại website này từ ngày 10/06/2011 để biết danh sách pḥng thi và số báo danh.
  6. Sinh viên nên thường xuyên theo dơi các thông tin về: điểm thi tốt nghiệp, danh sách nộp bản sao y các văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp THPT, GDTC, GDQP,...) danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp, các thông báo về tốt nghiệp,... tại website này
  7. Dự kiến danh sách dự thi tốt nghiệp 07D, 08C cập nhật đến ngày 08/06/2011
  8. Dự kiến danh sách dụ thi tốt nghiệp các khóa trả nợ (Cập nhật đến ngày 08/06/2011)
  9. Thông báo về việc giải quyết đăng kư bổ sung thi lại tốt nghiệp cho các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 – 2011
  10. Thông báo về việc đăng kư trả nợ học phần Thực hành nghề nghiệp và Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy học kỳ hè, năm học 2010 – 2011

 

Các tin khác

Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2018 khóa 11D bậc Đại học, 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ) và C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ) (09/05/2018)

Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 11D và 12C hệ niên chế (UFM cũ) (20/04/2018)

Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (05/12/2017)

Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa đào tạo niên chế bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy (23/11/2017)

Danh sách và bảng phân bổ sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa 11D, 10D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/11/2017)

Thông báo v/v Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa 11D, 10D bậc Đại học và 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (18/09/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy sau ngày tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (14/07/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp lần 1 năm 2017 (14/07/2017)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>