Tốt nghiệp

14/07/2011

Điểm thi và dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp lần 1 năm 2011

  1. Học sinh xem điểm thi tốt nghiệp và dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp theo các sheet tương ứng
  2. Học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đăng kư tại Pḥng Quản lư đào tạo đến hết ngày 29/7/2011
  3. Học sinh xem danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nếu có thắc mắc, khiếu nại, điều chỉnh cần liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo đến hết ngày 22/7/2011 để kịp thời giải quyết công nhận tốt nghiệp
  4. Học sinh kiểm tra thông tin Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, phái, dân tộc nếu có điều chỉnh điều chỉnh trực tiếp tại pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn trên.
  5. Xem điểm thi và danh sách dự kiến tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch lữ hành
  6. Xem điểm thi và danh sách dự kiến tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
  7. Xem điểm thi và danh sách dự kiến tốt nghiệp chuyên ngành Tin học kế toán

Các tin khác

Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2018 khóa 11D bậc Đại học, 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ) và C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ) (09/05/2018)

Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 11D và 12C hệ niên chế (UFM cũ) (20/04/2018)

Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (05/12/2017)

Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa đào tạo niên chế bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy (23/11/2017)

Danh sách và bảng phân bổ sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa 11D, 10D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/11/2017)

Thông báo v/v Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa 11D, 10D bậc Đại học và 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (18/09/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy sau ngày tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (14/07/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp lần 1 năm 2017 (14/07/2017)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>