Tốt nghiệp

24/10/2011

Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2011 liên thông bậc Đại học khóa 2, 3, 4, 5 và bậc Cao đẳng khóa 1, 2 hệ chính quy

Lưu ư:

 Sinh viên cần kiểm tra để điều chỉnh hoặc bổ sung các mục c̣n thiếu như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, phái, dân tộc, điểm thi, t́nh h́nh nộp các loại văn bằng, chứng chỉ, xếp loại toàn khóa... để đảm bảo thông tin chính xác khi viết bằng tốt nghiệp. Các trường hợp thiếu thông tin sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp.

- Những sinh viên đă đủ điều kiện về kết quả thi tốt nghiệp nhưng c̣n thiếu bản sao y văn bằng tốt nghiệp được gia hạn bổ sung đến hết ngày 28/10/2011.

- Sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ không đúng với mẫu phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục – Đào tạo hoặc với mẫu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được gia hạn bổ sung đến hết ngày 28/10/2011.

- Ngày 01/11/2011 kư danh sách công nhận tốt nghiệp đợt 1 gồm sinh viên có đầy đủ thông tin để viết bằng tốt nghiệp, nộp bổ sung bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp (đ/v các trường hợp c̣n thiếu) và có kết quả xác minh chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ.

- Đợt 2 sẽ giải quyết công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên bổ sung không đúng thời hạn và các trường hợp chờ kết quả xác minh chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, dự kiến sau đợt 1 là 1 tháng.

- Xem thông báo

- Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 khóa LTDH5 và các khóa trả nợ

- Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 khóa LTCD2 và các khóa trả nợ

- Dự kiến danh sách tốt nghiệp lần 2 khóa LTDH5, LTCD2 và các khóa trả nợ

Các tin khác

Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2018 khóa 11D bậc Đại học, 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ) và C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ) (09/05/2018)

Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 11D và 12C hệ niên chế (UFM cũ) (20/04/2018)

Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (05/12/2017)

Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa đào tạo niên chế bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy (23/11/2017)

Danh sách và bảng phân bổ sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa 11D, 10D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/11/2017)

Thông báo v/v Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa 11D, 10D bậc Đại học và 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (18/09/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy sau ngày tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (14/07/2017)

Thông báo về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp lần 1 năm 2017 (14/07/2017)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>