Tốt nghiệp

18/11/2011

Quy định chung về thời gian và các thủ tục cần thiết khi nhận bằng tốt nghiệp tại Pḥng Quản lư đào tạo

Pḥng Quản lư đào tạo thông báo về thời gian và các giấy tờ cần thiết khi sinh viên cần mang theo khi nhận bằng tốt nghiệp tại Pḥng Quản lư đào tạo như sau:

1. Thời gian phát bằng tốt nghiệp: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, buổi sáng từ 7g30 đến 11g30, buổi chiều từ 13g00 đến 16g30.

2. Thủ tục khi nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy Chứng minh nhân dân photo công chứng để nộp lại Pḥng Quản lư đào tạo khi lên nhận bằng Tốt nghiệp.

Các tin khác

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 năm 2013 khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh (01/10/2013)

Thông báo về lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2013 các khóa LTCĐ1, LTCĐ2, LTCĐ3 đào tạo liên thông bậc Cao đẳng hệ chính quy (thi tốt nghiệp cùng đợt thi lần 2 khóa 10C) (27/09/2013)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 khóa 10C - Bậc Cao đẳng, khóa 09D - Bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Kết quả phúc khảo ḱ thi tốt nghiệp lần 1 các khóa 09D,10C, LTDH7, LTCD3 năm học 2012-2013 (15/08/2013)

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2013 khóa 7 liên thông bậc Đại học hệ chính quy - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (09/08/2013)

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 1 khóa LTDH7 - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (LTDH7QT) (01/08/2013)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 06 (09D) – Bậc Đại học Khóa 16 (10C) – Bậc Cao đẳng và Khóa 07 (LTĐH7) – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các Khóa khác về trả nợ (26/07/2013)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - [17] - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>