Tốt nghiệp

04/11/2016

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016 - các khóa đào tạo hệ niên chế (Đại học, Cao đẳng và liên thông đại học)

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Cao đẳng.

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Đại học.

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Liên thông đại học.

Xem danh sách

Các tin khác

Điểm thi tốt nghiệp lần 2 và danh sách dự kiến tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 08D, 09C và các khóa trả nợ năm 2012 (25/10/2012)

Danh sách sinh viên các lớp khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học đủ điều kiện tốt nghiệp lần 1 (Bổ sung) (23/10/2012)

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 - Đợt 2 khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/10/2012)

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 - Đợt 1 khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (09/10/2012)

Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 06 (LTDH6) - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy và các khóa khác về thi trả nợ (04/10/2012)

Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2012 khóa 09T và 08T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (03/10/2012)

Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2012 khóa 08D, 09C và các khóa học đă kết thúc bậc Đại học và bậc Cao đẳng hệ chính quy (03/10/2012)

Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2012 khóa 09T và 08T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (03/10/2012)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - [23] - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>