Tốt nghiệp

04/11/2016

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016 - các khóa đào tạo hệ niên chế (Đại học, Cao đẳng và liên thông đại học)

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Cao đẳng.

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Đại học.

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Liên thông đại học.

Xem danh sách

Các tin khác

Lịch thi tốt nghiệp lần 1 các lớp khóa HC3-NGAY - Hệ liên thông lên bậc Đại học chính quy (29/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (Trả nợ xét tạm thời) các lớp khóa 04D, 05C, 04C, K24 thi cùng với khóa 05D, 06C (29/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện về điểm (Xét tạm thời) khóa 12 (06C) - Bậc Cao đẳng hệ chính quy (26/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện về điểm (Xét tạm thời) khóa 02 (05D) - Bậc Đại học hệ chính quy (26/05/2009)

Thông báo về việc kiểm tra đối chiếu kết quả học tập, văn bằng chứng chỉ các lớp 06C, 05C, 04C, K24 - Hệ Cao đẳng chính quy. Các lớp khóa 04D, 05D - Hệ Đại học chính quy (23/05/2009)

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp đối với học sinh 23T, 04TKT có đăng kư thi lại tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 (22/05/2009)

Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 07T hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 (22/05/2009)

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp đối với các sinh viên khóa 1, 2 hệ liên thông lên bậc Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 (21/05/2009)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - [53] - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>