Tốt nghiệp

29/06/2017

Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đối với các khóa đào tạo bậc Đại học và Cao đẳng hệ niên chế chính quy

Xem danh sách dự kiến các khóa bậc Đại học

Xem danh sách dự kiến các khóa bậc Cao đẳng

Các tin khác

Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp lần 2 năm 2012 Khóa 5 (08D) bậc Đại học, Khóa 15 (09C) bậc Cao đẳng và các khóa học đă kết thúc hệ chính quy (30/10/2012)

Điểm thi tốt nghiệp lần 2 và dự kiến danh sách tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 09T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (26/10/2012)

Điểm thi tốt nghiệp lần 2 và danh sách dự kiến tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 08D, 09C và các khóa trả nợ năm 2012 (25/10/2012)

Danh sách sinh viên các lớp khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học đủ điều kiện tốt nghiệp lần 1 (Bổ sung) (23/10/2012)

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 - Đợt 2 khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/10/2012)

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 - Đợt 1 khóa 6 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (09/10/2012)

Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 06 (LTDH6) - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy và các khóa khác về thi trả nợ (04/10/2012)

Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2012 khóa 09T và 08T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (03/10/2012)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - [23] - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>