Tốt nghiệp

29/06/2017

Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đối với các khóa đào tạo bậc Đại học và Cao đẳng hệ niên chế chính quy

Xem danh sách dự kiến các khóa bậc Đại học

Xem danh sách dự kiến các khóa bậc Cao đẳng

Các tin khác

Lịch thi trả nợ tốt nghiệp các lớp HC1-NGAY, HC2-NGAY hệ liên thông lên bậc Đại học chính quy (29/05/2009)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 07T - Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 (29/05/2009)

Lịch thi tốt nghiệp lần 1 các lớp khóa HC3-NGAY - Hệ liên thông lên bậc Đại học chính quy (29/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (Trả nợ xét tạm thời) các lớp khóa 04D, 05C, 04C, K24 thi cùng với khóa 05D, 06C (29/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện về điểm (Xét tạm thời) khóa 12 (06C) - Bậc Cao đẳng hệ chính quy (26/05/2009)

Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện về điểm (Xét tạm thời) khóa 02 (05D) - Bậc Đại học hệ chính quy (26/05/2009)

Thông báo về việc kiểm tra đối chiếu kết quả học tập, văn bằng chứng chỉ các lớp 06C, 05C, 04C, K24 - Hệ Cao đẳng chính quy. Các lớp khóa 04D, 05D - Hệ Đại học chính quy (23/05/2009)

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp đối với học sinh 23T, 04TKT có đăng kư thi lại tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2008 - 2009 (22/05/2009)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - [53] - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>