Tuyển sinh

08/11/2016

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2)

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) (08/11/2016)

Hướng dẫn thí sinh đăng kư dự thi kỳ thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) (05/10/2016)

Thông báo tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 2) (05/10/2016)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2016 (06/09/2016)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2016 (25/08/2016)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (Lịch chính thức) (04/08/2016)

Thông báo tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (27/05/2016)

Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (01/02/2016)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >>