Tuyển sinh

01/02/2016

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015

Các tin khác

Kết quả phúc khảo ḱ thi tuyển sinh khóa 10 - liên thông đại học hệ chính quy (Đợt 2) (26/01/2015)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/12/2014)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (18/12/2014)

Kết quả thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (16/12/2014)

Kết quả thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (16/12/2014)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/11/2014)

Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (đợt 2) (19/11/2014)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (Lịch chính thức) (24/10/2014)

 

Trang: 1 - 2 - [3] - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >>