Tuyển sinh

01/02/2016

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015

Các tin khác

Bảng phân bổ pḥng thi tuyển sinh khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 2) (30/10/2013)

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm (Đợt 1) (29/10/2013)

Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 2) (22/10/2013)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2013 (Đợt 2) (14/10/2013)

Dự kiến lịch ôn thi tuyển sinh khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2013 (Đợt 2) (08/10/2013)

Thông báo vể việc dời thời gian ôn thi tuyển sinh Khóa 1 - Đào tạo Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2013 (Đợt 2) và Khóa 9 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2013 (Đợt 2) (30/09/2013)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2013 (20/09/2013)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy (20/09/2013)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [6] - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >>