Tuyển sinh

01/02/2016

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015

Các tin khác

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển sinh đợt 1 năm 2013 đối với Khóa 1 - đào tạo văn bằng 2 và khóa 9 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (19/06/2013)

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển sinh đợt 2 năm 2013 đối với Khóa 1 - đào tạo văn bằng 2 và khóa 9 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (19/06/2013)

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Khóa 1 - đào tạo văn bằng 2 và khóa 9 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (12/06/2013)

Thông báo tuyển sinh khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2013 (20/03/2013)

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (27/11/2012)

Phiếu đăng kư nhập học khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (29/10/2012)

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy 2012 (17/10/2012)

Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khoá 8 - đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2012 (12/10/2012)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - [8] - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >>