Tuyển sinh

01/02/2016

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015

Các tin khác

Kết quả thi tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (Thi ngày 22, 23/09/2012) (12/10/2012)

Thông báo về lịch học bù môn Kế toán tài chính cho lớp DKT2, DKT3 - Ôn thi tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (05/09/2012)

Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh khóa 8 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (05/09/2012)

Danh sách pḥng thi và số báo danh thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 8 - Liên thông lên bậc Đại học (03/09/2012)

Thông báo về việc nghỉ học buổi sáng ngày 25, 26/08/2012 của các lớp DKT2, DKT3 ôn tập tuyển sinh liên thông lên bậc Đại học khóa 8 (20/08/2012)

Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh của các lớp DTM1, DTM2, DTM3, DTM4 - Ôn thi tuyển sinh liên thông lên bậc Đại học khóa 8 hệ chính quy (01/08/2012)

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2012 (31/07/2012)

Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông lên bậc Đại học năm 2012 (20/07/2012)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - [9] - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 >>