Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi chú:
- Tân SV phải hoàn thành học phí và được xác nhận mới đăng nhập được vào trang nàu
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
 
 
THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ THAM QUAN BẢO TÀNG SHCD KHÓA 22D
 
THÔNG BÁO MỚI

Danh sách đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp (CĐ) đợt 3 năm 2022 đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Sau khi hết hạn đóng học phí 30/9/2022) (03/10/2022 15:37:19)

Thông báo về việc đăng ký tham quan bảo tàng cho sinh viên khóa 22D. (03/10/2022 10:56:57)

Danh sách thi Tin học đầu vào cho sinh viên khóa 22D trình độ Đại học hình thức chính quy chương trình đặc thù, Chất lượng cao và chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần các ngành không chuyên tin học (Đợt 1) (03/10/2022 10:34:21)

Danh sách thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 22D trình độ Đại học hình thức chính quy chương trình đặc thù, chất lượng cao và chất lượng cao tiếng Anh toàn phần các ngành không chuyên tiếng Anh (Đợt 1) (03/10/2022 10:21:11)

Kết quả xét chuyển chương trình đào tạo của sinh viên khóa 22D - Đào tạo trình độ Đại học hình thức chính quy (02/10/2022 14:26:09)

THÔNG BÁO ĐANG SỬ DỤNG

Danh sách thi Tin học đầu vào cho sinh viên khóa 22D trình độ Đại học hình thức chính quy chương trình đặc thù, Chất lượng cao và chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần các ngành không chuyên tin học (Đợt 1) (03/10/2022 10:34:21)

Danh sách thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 22D trình độ Đại học hình thức chính quy chương trình đặc thù, chất lượng cao và chất lượng cao tiếng Anh toàn phần các ngành không chuyên tiếng Anh (Đợt 1) (03/10/2022 10:21:11)

Thông báo v/v tổ chức đăng ký ghi danh học phần đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 1 năm 2023 (29/09/2022 11:07:38)

Hướng dẫn thực hiện điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học, kỹ năng mềm đối với sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2022 trình độ đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-ĐHTCM ngày 28/9/2022) (28/09/2022 11:41:53)

Quy định về xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2022 trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính – Marketing đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (ban hành kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-ĐHTCM ngày 09/9/2022) (28/09/2022 11:40:21)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (27/09/2022 16:45:21)

TB v/v nộp văn bằng, chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi học phần Tiếng Anh 1, English 1 tại học kỳ 3 năm 2022 đối với sinh viên khóa 22D trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao, chất lượng cao tiếng Anh toàn phần đạt các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (20/09/2022 15:25:42)

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ, xét miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào, tin học đầu vào đối với sinh viên khóa 22D đại học chính quy các ngành không chuyên tiếng Anh, không chuyên tin học (20/09/2022 15:05:48)

Lịch sinh hoạt cố vấn học tập với sinh viên trình độ đại học chính quy (từ 05/9/2022 đến 11/9/2022) (30/08/2022 14:04:14)

Thông báo v/v đăng ký làm Thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 đối với sinh viên các khóa trình độ cao đẳng chính quy (04/08/2022 09:50:55)

Thông báo v/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 đối với sinh viên các khóa trình độ đại học chính quy (04/08/2022 09:50:06)

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 3, năm 2022 đối với sinh viên các khóa trình độ Đại học, Cao đẳng hình thức chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù, chương trình Chất lượng cao và các khóa trả nợ (03/08/2022 10:24:19)

Thông báo về việc giải quyết đăng ký chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên hình thức chính quy học kỳ 3 năm 2022 (02/08/2022 15:11:37)

Danh mục học phần cốt lõi thuộc chương trình đào tạo liên thông Đại học chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học và Danh mục các học phần bổ sung đối với sinh viên khác ngành (áp dụng từ khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở đi) (22/07/2022 11:14:38)

Thông báo v/v thực hiện thời khóa biểu học tập, đăng ký học phần trực tuyến đối với sinh viên các khóa đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ Đại học hình thức chính quy học kỳ 3 năm 2022 (08/07/2022 09:55:13)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 3 năm 2022 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học hình thức chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (01/07/2022 14:23:57)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh trong năm 2022 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021 đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (28/01/2022 09:30:21)

Thông báo về việc tổ chức xét học theo chuyên ngành đào tạo đối với khóa 21D trình độ Đại học hình thức chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (18/01/2022 10:01:10)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 (23/12/2021 13:23:22)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn trong năm 2022 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy đạt các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (16/12/2021 11:16:09)