Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi chú:
- Tân SV phải hoàn thành học phí và được xác nhận mới đăng nhập được vào trang này
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
THÔNG BÁO MỚI

Dự kiến Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học chính quy học kỳ 2 năm 2024 (01/03/2024 15:16:00)

Thông báo về việc kiểm dò danh sách DỰ KIẾN sinh viên Khóa 20D, 21D, 22D và 23D trình độ đại học được cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 3 năm 2023 (01/03/2024 13:45:00)

Quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHTCM ngày 29/02/2024) (01/03/2024 10:58:00)

Thông báo về việc giải quyết đăng ký học phần đối với sinh viên các khóa đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy học ghép với thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2024 của các khóa trình độ đại học hình thức chính quy (29/02/2024 14:42:00)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2024 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (29/02/2024 13:10:00)

Danh sách phân bổ sinh viên học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 5) học kỳ 1 năm 2024 (sinh viên khóa 23D chương trình chuẩn ngành Quản trị kinh doanh và sinh viên học ghép cùng đợt học 5) (29/02/2024 08:49:00)

Nhắc lại thông báo về việc tổ chức xét học chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên (28/02/2024 09:35:00)

Thông báo về việc phân bổ cơ sở học tập học kỳ 2 năm 2024 đối với các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy (22/02/2024 08:19:00)

Thông báo khai giảng lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Tháng 3/2024 (20/02/2024 13:24:00)

Thông báo thi chứng chỉ Tin học MOS (Đợt tháng 3/2024) (20/02/2024 12:15:00)

THÔNG BÁO ĐANG SỬ DỤNG

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2024 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (29/02/2024 13:10:00)

Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với sinh viên các khóa đào tạo chính quy sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi xét điều kiện trúng tuyển, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện miễn học, miễn thi học phần (01/02/2024 08:01:00)

Thông báo về điều kiện xét tốt nghiệp, đăng ký xét tốt nghiệp vượt tiến độ, chậm tiến độ đào tạo, hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2023 (24/01/2024 15:18:00)

Thông báo v/v tổ chức đăng ký ghi danh học phần đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 2 năm 2024 (04/01/2024 13:30:00)

Danh mục website Phòng - Khoa - Viện (26/12/2023 21:21:00)

Thông báo về việc tổ chức xét học chuyên ngành đào tạo đối với khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên. (13/12/2023 13:47:00)

Danh mục Học phần tương đương - Học phần thay thế của các khóa trình độ đại học chính quy (Từ Khóa 17D - 23D) (08/12/2023 15:42:00)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2024 (21/11/2023 08:56:00)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh trong năm 2024 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (18/10/2023 14:10:00)