Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Tuần
select
Từ ngày 03/10/2022  đến ngày 09/10/2022
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2231111002104 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 2 Sáng Q7-A.607 Cơ sở Quận 7 21/11/2022 47 26/09/2022 08:32:20
2 2231111002105 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 2 Chiều Q7-A.608 Cơ sở Quận 7 21/11/2022 47 26/09/2022 08:32:08
3 2231702052107 Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu (TA) TS. Nguyễn Thanh Hùng 3 7 Sáng Q7-A.213 Cơ sở Quận 7 26/11/2022 47 19/09/2022 08:15:01
4 2231702026524 Tin học đại cương TS. Phạm Thủy Tú 4 5 Sáng Q7-B.610 Cơ sở Quận 7 17/11/2022 46 Bù cho Chiều thứ 4 ngày 16.11.2022 (Trùng lịch giảng) 14/09/2022 13:53:52
5 2231702026514 Tin học đại cương TS. Phạm Thủy Tú 4 5 Chiều Q7-B.610 Cơ sở Quận 7 17/11/2022 46 Bù cho ngày 16.11.2022 (Trùng lịch giảng) 14/09/2022 13:54:20
6 2231702026523 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 5 Chiều Q7-B.605 Cơ sở Quận 7 17/11/2022 46 26/09/2022 08:39:11
7 2231702026524 Tin học đại cương TS. Phạm Thủy Tú 4 5 Sáng Q7-B.610 Cơ sở Quận 7 10/11/2022 45 Bù cho Chiều thứ 4 ngày 09.11.2022 (Trùng lịch giảng) 14/09/2022 13:53:42
8 2231702026514 Tin học đại cương TS. Phạm Thủy Tú 4 5 Chiều Q7-B.610 Cơ sở Quận 7 10/11/2022 45 Bù cho ngày 09.11.2022 (Trùng lịch giảng) 14/09/2022 13:54:36
9 2231702026502 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 5 Chiều Q7-B.605 Cơ sở Quận 7 10/11/2022 45 15/09/2022 07:11:17
10 2231702026524 Tin học đại cương TS. Phạm Thủy Tú 4 5 Sáng Q7-B.610 Cơ sở Quận 7 03/11/2022 44 Bù cho Chiều thứ 4 ngày 02.11.2022 (Trùng lịch giảng) 14/09/2022 13:54:06
11 2231702026514 Tin học đại cương TS. Phạm Thủy Tú 4 5 Chiều Q7-B.610 Cơ sở Quận 7 03/11/2022 44 Bù cho ngày 02.11.2022 (Trùng lịch giảng) 14/09/2022 13:54:47
12 2231702047915 Chủ nghĩa xã hội khoa học TS. AN THỊ NGỌC TRINH 2 2 Sáng Q7-A.413 Cơ sở Quận 7 24/10/2022 43 26/09/2022 13:02:56
13 2231101017004 Marketing bất động sản ThS. Phan Thị Sao Vi 2 5 Sáng TN-G.402 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 27/10/2022 43 26/09/2022 08:30:31
14 2231101017003 Marketing bất động sản ThS. Phan Thị Sao Vi 2 5 Chiều TN-C.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 27/10/2022 43 26/09/2022 08:31:21
15 2231101053803 Quản trị sản phẩm ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 7 Chiều TN-B.102 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 22/10/2022 42 GV giảng thay: Cô Th.S Nguyễn Thị Hồng Hoa - Khoa Marketing 26/09/2022 08:37:01
16 2231101063834 Tin học đại cương ThS. Mai Kỷ Tuyên 4 7 Tối TN-F.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 22/10/2022 42 SV học vào ngày thứ 7 (22.10.2022) bù vào ngày đã nghỉ (01.10.2022 - Thứ 7) 28/09/2022 13:05:26
17 2231702028609 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 2 Sáng Q7-A.410 Cơ sở Quận 7 10/10/2022 41 29/09/2022 13:56:12
18 2231702028611 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 2 Chiều Q7-A.405 Cơ sở Quận 7 10/10/2022 41 29/09/2022 13:55:42
19 2231101087410 Tiền tệ, ngân hàng và Thị trường tài chính 2 ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 2 3 Chiều TN-H.302 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 11/10/2022 41 Đã thông báo sinh viên lớp 30/09/2022 15:22:02
20 2231702006305 Tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Xuân Bảo Châu 3 6 Sáng Q7-A.211 Cơ sở Quận 7 14/10/2022 41 29/09/2022 10:23:38
21 2231702028613 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 6 Sáng Q7-A.401 Cơ sở Quận 7 14/10/2022 41 30/09/2022 15:23:00
22 2231702028606 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 6 Chiều Q7-A.502 Cơ sở Quận 7 14/10/2022 41 29/09/2022 10:20:05
23 2231112002302 Cơ sở dữ liệu ThS. Trương Xuân Hương 3 6 Chiều TN-F.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 14/10/2022 41 Học bù cho ngày 19/09/2022 29/09/2022 10:20:28
24 2231112002304 Cơ sở dữ liệu ThS. Trương Xuân Hương 3 7 Sáng TN-F.201 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 15/10/2022 41 Học bù cho ngày 03/11/2022 14/09/2022 13:53:26
25 2231112002306 Cơ sở dữ liệu ThS. Trương Xuân Hương 3 7 Chiều TN-F.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 15/10/2022 41 Học bù cho ngày 24/09/2022 14/09/2022 13:53:05
26 2231111013604 Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Đinh Thị Bắc 2 3 Sáng Q7-A.609 Cơ sở Quận 7 04/10/2022 40 26/09/2022 08:39:25
27 2231702006307 Tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Xuân Bảo Châu 3 3 Sáng Q7-A.403 Cơ sở Quận 7 04/10/2022 40 29/09/2022 13:53:05
28 2231702006304 Tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Xuân Bảo Châu 3 3 Chiều Q7-A.412 Cơ sở Quận 7 04/10/2022 40 29/09/2022 10:24:05
29 2231111007103 Vệ sinh an toàn thực phẩm ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh 2 4 Sáng Q7-A.610 Cơ sở Quận 7 05/10/2022 40 26/09/2022 15:16:33
30 2231101063901 Phương pháp nghiên cứu khoa học ThS. Nguyễn Trung Đông 3 4 Sáng HTT Học trực tuyến 05/10/2022 40 30/09/2022 15:21:00
31 2231112002404 Kế toán máy ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 4 4 Chiều TN-F.201 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/10/2022 40 23/09/2022 14:41:26
32 2231101129003 Ngân hàng thương mại ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga 3 4 Chiều TN-B.109 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/10/2022 40 giảng bù buổi nghỉ buổi sáng ngày thứ 4 - 12/10/2022 30/09/2022 15:20:07
33 2231702036907 Tiền tệ - ngân hàng và Thị trường tài chính 2 (TA) ThS. Nguyễn Xuân Dũng 2 4 Chiều Q7-A.504 Cơ sở Quận 7 05/10/2022 40 30/09/2022 15:21:15
34 2231702004506 Kinh tế lượng TS. Trần Kim Thanh 3 5 Sáng Q7-B.608 Cơ sở Quận 7 06/10/2022 40 03/10/2022 08:44:55
35 2231702004504 Kinh tế lượng TS. Trần Kim Thanh 3 5 Chiều Q7-B.604 Cơ sở Quận 7 06/10/2022 40 03/10/2022 08:43:59
36 2231702028604 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 7 Sáng Q7-A.502 Cơ sở Quận 7 08/10/2022 40 29/09/2022 10:20:48
37 2231101053803 Quản trị sản phẩm ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 7 Chiều TN-B.102 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 08/10/2022 40 GV giảng thay: Cô Th.S Nguyễn Thị Hồng Hoa - Khoa Marketing 26/09/2022 08:37:14
38 2231702028612 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 7 Chiều Q7-A.509 Cơ sở Quận 7 08/10/2022 40 29/09/2022 13:54:56