Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Tuần
select
Từ ngày 05/06/2023  đến ngày 11/06/2023
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2321702062907 Tiếng Anh 3 ThS. Tạ Công Thịnh 3 6 Sáng Q7-A.306 Cơ sở Quận 7 09/06/2023 23 lịch bù trước ngày nghỉ 12/6 04/06/2023 17:07:21
2 2321101047401 Kinh tế môi trường và quản lý tài nguyên ThS. Nguyễn Thị Quý 2 6 Sáng TN-B.405 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 09/06/2023 23 05/06/2023 09:01:00
3 2321910007504 Intergrated Marketing Communications ThS. Trương Thu Nga 3 6 Sáng Q7-A.205 Cơ sở Quận 7 09/06/2023 23 Bù cho sáng 31/06/2023 08/06/2023 08:11:07
4 2321702062909 Tiếng Anh 3 ThS. Tạ Công Thịnh 3 6 Chiều Q7-A.313 Cơ sở Quận 7 09/06/2023 23 lịch bù trước ngày nghỉ 12/6 02/06/2023 16:06:31
5 2321702007601 Quản trị bán hàng TS. Trần Thế Nam 3 6 Chiều Q7-A.509 Cơ sở Quận 7 09/06/2023 23 08/06/2023 08:09:52
6 2321910015201 English 3 (Listening) ThS. Trần Thúy Trâm Anh 2 7 Sáng Q7-A.206 Cơ sở Quận 7 10/06/2023 23 MIDTERM 1 02/06/2023 08:32:04
7 2321101020101 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Bằng Phi 3 7 Sáng TN-B.403 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 10/06/2023 23 05/06/2023 10:24:25
8 2321702028108 Đạo đức và Trách nhiệm xã hội trong marketing TS. Trần Nguyễn Khánh Hải 3 7 Chiều Q7-A.508 Cơ sở Quận 7 10/06/2023 23 30/05/2023 13:36:23
9 2321702047846 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ThS. Nguyễn Minh Hiền 2 7 Chiều Q7-A.301 Cơ sở Quận 7 10/06/2023 23 Lớp học bù buổi chiều thứ 7 (10/6/'23), Tuần 23 như đã thống nhất với GV 02/06/2023 08:32:21
10 2321101020102 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Bằng Phi 3 7 Chiều TN-B.203 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 10/06/2023 23 05/06/2023 10:23:05
11 2321301105301 Kế toán tài chính quốc tế 2 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 3 CN Sáng PN-B.202 Trụ sở chính 11/06/2023 23 05/06/2023 08:59:06
12 2321111013708 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS. Mạch Ngọc Thủy 2 2 Sáng Q7-A.608 Cơ sở Quận 7 12/06/2023 24 04/06/2023 17:05:46
13 2321702061039 Tiếng Anh tổng quát 6 ThS. Bùi Thị Nhi 3 2 Sáng Q7-A.405 Cơ sở Quận 7 12/06/2023 24 06/06/2023 08:13:08
14 2321702051604 Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn - nhà hàng TS. Nguyễn Thị Diễm Kiều 3 2 Sáng Q7-A.502 Cơ sở Quận 7 12/06/2023 24 09/06/2023 10:29:21
15 2321910017303 Business English ThS. Vũ Thị Tình 4 2 Sáng Q7-A.211 Cơ sở Quận 7 12/06/2023 24 09/06/2023 10:29:40
16 2321101113617 Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 2 2 Chiều TN-G.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 12/06/2023 24 02/06/2023 16:06:12
17 2321702061044 Tiếng Anh tổng quát 6 ThS. Bùi Thị Nhi 3 2 Chiều Q7-A.502 Cơ sở Quận 7 12/06/2023 24 06/06/2023 08:12:10
18 2321112002701 An toàn thông tin ThS. Mai Thanh Tâm 3 3 Sáng HTT Học trực tuyến 13/06/2023 24 Học bù online 05/06/2023 10:24:09
19 2321702026405 Pháp luật đại cương ThS. Hồ Thị Thanh Trúc 3 4 Sáng Q7-A.306 Cơ sở Quận 7 14/06/2023 24 04/06/2023 17:06:46
20 2321702031206 Marketing quốc tế (TA) ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 4 Sáng Q7-A.404 Cơ sở Quận 7 14/06/2023 24 Học bù ngày 13/06 09/06/2023 08:09:40
21 2321101132212 Tin học ứng dụng ThS. Thái Thị Ngọc Lý 4 4 Chiều TN-F.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 14/06/2023 24 04/06/2023 17:05:14
22 2321910015301 English 3 (Reading) ThS. Đặng Thị Ngọc Trinh 2 4 Chiều Q7-A.202 Cơ sở Quận 7 14/06/2023 24 08/06/2023 08:08:27
23 2321702047844 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ThS. Nguyễn Minh Hiền 2 5 Chiều Q7-A.301 Cơ sở Quận 7 15/06/2023 24 Lớp học bù cho buổi chiều thứ 6 (16/6/'23) như đã thống nhất với GV 02/06/2023 08:31:39
24 2321702026406 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 6 Chiều Q7-A.306 Cơ sở Quận 7 16/06/2023 24 Các em học Chiều thứ 6 (16/6/2023) Bù chiều thứ 7 (17/6/2023) tuần 24 04/06/2023 17:04:48
25 2321101055302 Kế toán tài chính 2 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 6 Chiều TN-B.406 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 16/06/2023 24 07/06/2023 08:10:34
26 2321702050005 Phân tích marketing kỹ thuật số (TV) ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 6 Chiều Q7-A.513 Cơ sở Quận 7 16/06/2023 24 Học bù cho ngày 09/06 09/06/2023 08:09:59
27 2321112003202 Kế toán tài chính 2 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 7 Sáng TN-C.202 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 17/06/2023 24 07/06/2023 08:10:18
28 2321101127119 Tiếng Anh tổng quát 2 ThS. Võ Thị Hoa Cảnh 3 7 Sáng TN-C.204 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 17/06/2023 24 đã thông báo sinh viên 08/06/2023 13:04:11
29 2321702049104 Quản trị ngoại thương TS. Trần Nguyễn Khánh Hải 3 7 Chiều Q7-A.611 Cơ sở Quận 7 17/06/2023 24 05/06/2023 14:00:08
30 2321301105301 Kế toán tài chính quốc tế 2 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 3 CN Sáng PN-B.202 Trụ sở chính 18/06/2023 24 05/06/2023 08:58:46
31 2321702051603 Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn - nhà hàng TS. Nguyễn Thị Diễm Kiều 3 2 Sáng Q7-A.502 Cơ sở Quận 7 19/06/2023 25 09/06/2023 10:28:59
32 2321101113618 Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 2 2 Chiều TN-C.203 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 19/06/2023 25 04/06/2023 17:07:57
33 2321702038903 Văn hóa ẩm thực TS. Vũ Thu Hiền 2 3 Sáng HTT Học trực tuyến 20/06/2023 25 09/06/2023 10:28:39
34 2321702038904 Văn hóa ẩm thực TS. Vũ Thu Hiền 2 3 Chiều HTT Học trực tuyến 20/06/2023 25 09/06/2023 10:30:03
35 2321702049101 Quản trị ngoại thương TS. Trần Nguyễn Khánh Hải 3 4 Sáng Q7-A.306 Cơ sở Quận 7 21/06/2023 25 05/06/2023 14:00:27
36 2321702052801 Quản trị nguồn nhân lực (TA) ThS. Hoàng Thu Thảo 3 6 Sáng Q7-A.501 Cơ sở Quận 7 23/06/2023 25 Bù cho Chiều T5 8/6. 04/06/2023 17:04:19
37 2321101008006 Thị trường chứng khoán ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 6 Sáng TN-B.201 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 23/06/2023 25 07/06/2023 13:49:57
38 2321702052801 Quản trị nguồn nhân lực (TA) ThS. Hoàng Thu Thảo 3 6 Chiều Q7-A.513 Cơ sở Quận 7 23/06/2023 25 Bù cho Chiều T5 15/6. 04/06/2023 17:04:03
39 2321101008007 Thị trường chứng khoán ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 6 Chiều TN-B.310 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 23/06/2023 25 08/06/2023 08:11:26
40 2321702049504 Quản trị đổi mới sáng tạo ThS. Hoàng Thu Thảo 3 7 Chiều Q7-A.409 Cơ sở Quận 7 24/06/2023 25 Bù cho sáng T2 17/7 07/06/2023 13:53:04
41 2321702049105 Quản trị ngoại thương TS. Trần Nguyễn Khánh Hải 3 4 Sáng Q7-A.604 Cơ sở Quận 7 28/06/2023 26 05/06/2023 13:59:49
42 2321702049504 Quản trị đổi mới sáng tạo ThS. Hoàng Thu Thảo 3 7 Chiều Q7-A.409 Cơ sở Quận 7 01/07/2023 26 Bù cho Sáng T2 24/7 07/06/2023 13:52:46
43 2321112003701 Quản trị dự án công nghệ thông tin ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 6 Sáng TN-F.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 07/07/2023 27 01/06/2023 07:33:53
44 2321702063313 Tin học ứng dụng ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 7 Sáng Q7-B.603 Cơ sở Quận 7 08/07/2023 27 02/06/2023 14:13:03
45 2321101113641 Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Mạch Ngọc Thủy 2 6 Chiều HTT Học trực tuyến 14/07/2023 28 05/06/2023 09:00:25
46 2321702063313 Tin học ứng dụng ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 7 Sáng Q7-B.603 Cơ sở Quận 7 15/07/2023 28 02/06/2023 14:15:25
47 2321101113504 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ThS. Phạm Thanh Vân 2 7 Sáng TN-B.209 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 15/07/2023 28 04/06/2023 17:04:34
48 2321910006903 Organizational Behavior ThS. Hoàng Thu Thảo 3 2 Sáng Q7-A.204 Cơ sở Quận 7 17/07/2023 29 Bù cho sáng T4 19/7 07/06/2023 13:51:57
49 2321910006902 Organizational Behavior ThS. Hoàng Thu Thảo 3 2 Chiều Q7-A.203 Cơ sở Quận 7 17/07/2023 29 Bù cho chiều T4 19/7 07/06/2023 13:50:33
50 2321101113622 Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Ngô Quang Thịnh 2 7 Sáng TN-B.108 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 22/07/2023 29 04/06/2023 17:03:44
51 2321910006903 Organizational Behavior ThS. Hoàng Thu Thảo 3 2 Sáng Q7-A.204 Cơ sở Quận 7 24/07/2023 30 Bù cho sáng T4 26/7 07/06/2023 13:51:42
52 2321910006902 Organizational Behavior ThS. Hoàng Thu Thảo 3 2 Chiều Q7-A.203 Cơ sở Quận 7 24/07/2023 30 Bù cho chiều T4 26/7 07/06/2023 13:51:00
53 2321702049502 Quản trị đổi mới sáng tạo ThS. Hoàng Thu Thảo 3 2 Sáng Q7-A.408 Cơ sở Quận 7 07/08/2023 32 Bù cho chiều T2 17.7 07/06/2023 13:52:28
54 2321101073501 Marketing dịch vụ ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 2 Sáng TN-B.207 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 07/08/2023 32 Học bù ngày 12/6 09/06/2023 08:08:40
55 2321702049502 Quản trị đổi mới sáng tạo ThS. Hoàng Thu Thảo 3 2 Chiều Q7-A.408 Cơ sở Quận 7 07/08/2023 32 Bù cho chiều T2 24/7 07/06/2023 13:52:14
56 2321101073502 Marketing dịch vụ ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 2 Chiều TN-C.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 07/08/2023 32 Học bù ngày 12/6 09/06/2023 08:08:12
57 2321702032605 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 3 Sáng Q7-A.102 Cơ sở Quận 7 08/08/2023 32 30/05/2023 07:47:18
58 2321702050009 Phân tích marketing kỹ thuật số (TV) ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 3 Sáng Q7-A.509 Cơ sở Quận 7 08/08/2023 32 Học bù ngày 13/6 09/06/2023 08:07:49
59 2321702031203 Marketing quốc tế (TA) ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 3 Chiều Q7-A.404 Cơ sở Quận 7 08/08/2023 32 Học bù cho ngày 10/06 09/06/2023 08:09:22
60 2321702031203 Marketing quốc tế (TA) ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 4 Sáng Q7-A.403 Cơ sở Quận 7 09/08/2023 32 Học bù cho ngày 10/06 09/06/2023 08:08:56
61 2321101020108 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Hoa 3 5 Sáng TN-B.203 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 10/08/2023 32 Bù của tuần 22 (sáng thứ 5 ngày 01/06/2023) 01/06/2023 13:54:02
62 2321101020109 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Hoa 3 5 Chiều TN-C.005 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 10/08/2023 32 Bù cho tuần 22 (chiều thứ 5 ngày 01/06/2023) 01/06/2023 13:53:46