Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Tuần
select
Từ ngày 26/02/2024  đến ngày 03/03/2024
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 24111802062834 Tiếng Anh 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 7 Sáng Q7-A.504 Cơ sở Quận 7 02/03/2024 9 25/01/2024 19:43:55
2 2411101008001 Thị trường chứng khoán ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 7 Sáng HTT Học trực tuyến 02/03/2024 9 26/02/2024 09:52:51
3 2411112003705 Quản trị dự án công nghệ thông tin ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 7 Sáng TN-F.302 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 02/03/2024 9 26/02/2024 09:55:34
4 2411702030306 Kinh doanh Quốc tế 1 TS. Lê Quang Huy 3 7 Sáng HTT Học trực tuyến 02/03/2024 9 28/02/2024 15:34:34
5 2411702078501 Quản trị nguồn nhân lực (TA) TS. Hoàng Thu Thảo 3 7 Sáng HTT Học trực tuyến 02/03/2024 9 Học bù cho sáng T4 (28/2) 29/02/2024 10:23:59
6 2411101087318 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 3 7 Chiều TN-C.006 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 02/03/2024 9 08/01/2024 09:50:15
7 2411101166803 Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 1 7 Chiều HTT Học trực tuyến 02/03/2024 9 20/02/2024 08:50:19
8 2411101093102 Quản lý nhà nước về kinh tế ThS. Nguyễn Phan Liên 3 7 Chiều LT-C.201 Cơ sở Long Trường 02/03/2024 9 26/02/2024 09:58:44
9 2411101044806 Thực hành nghề nghiệp 2 (Kiểm toán) ThS. Ung Hiển Nhã Thi 2 CN Chiều PN-B.002 Trụ sở chính 03/03/2024 9 29/02/2024 08:34:09
10 24112014000201 Kinh tế chính trị Mác - Lênin TS. Bùi Thanh Tùng 2 2 Sáng Q7-A.608 Cơ sở Quận 7 04/03/2024 10 23/02/2024 08:43:42
11 24111511002402 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Phan Thanh Vũ, ThS. Nguyễn Hùng 3 2 Sáng LT-C.303 Cơ sở Long Trường 04/03/2024 10 Học bù chiều thứ 3 ngày 5/3/24 28/02/2024 08:24:54
12 2411101114017 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Trung Đông 3 2 Chiều TN-C.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 04/03/2024 10 18/02/2024 10:57:54
13 24111511005801 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) ThS. Hồ Văn Cương 1 2 Chiều TN-STDTT Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 04/03/2024 10 26/02/2024 14:45:26
14 2411702024304 Phân tích tài chính doanh nghiệp TS. Đỗ Thị Hà Thương 3 2 Chiều Q7-A.303 Cơ sở Quận 7 04/03/2024 10 29/02/2024 14:50:51
15 24111511007301 Văn hóa ẩm thực TS. Vũ Thu Hiền 3 2 Chiều HTT Học trực tuyến 04/03/2024 10 Học bù S7-2/3 01/03/2024 08:32:38
16 2411702063410 Nguyên lý thẩm định giá ThS. Nguyễn Thị Thanh Châu 3 2 Chiều HTT Học trực tuyến 04/03/2024 10 01/03/2024 16:21:07
17 2411101146706 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 2 3 Sáng TN-C.201 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/03/2024 10 18/02/2024 10:55:51
18 2411101087315 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 3 Sáng HTT Học trực tuyến 05/03/2024 10 21/02/2024 16:02:29
19 2411702030303 Kinh doanh Quốc tế 1 TS. Lê Quang Huy 3 3 Sáng HTT Học trực tuyến 05/03/2024 10 Giảng online 28/02/2024 15:33:47
20 24111802062803 Tiếng Anh 2 ThS. Võ Thị Hoa Cảnh 3 3 Sáng Q7-A.410 Cơ sở Quận 7 05/03/2024 10 28/02/2024 16:03:41
21 2411702061101 Ngân hàng quốc tế 1 (TA) ThS. Nguyễn Xuân Dũng 2 3 Sáng Q7-A.213 Cơ sở Quận 7 05/03/2024 10 28/02/2024 16:06:33
22 2411101146709 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 2 3 Chiều TN-H.401 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/03/2024 10 18/02/2024 10:56:51
23 2411101087314 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 3 Chiều HTT Học trực tuyến 05/03/2024 10 21/02/2024 16:01:35
24 2411702061102 Ngân hàng quốc tế 1 (TA) ThS. Nguyễn Xuân Dũng 2 3 Chiều Q7-A.313 Cơ sở Quận 7 05/03/2024 10 28/02/2024 16:02:42
25 2411101110501 Tiếng Anh tăng cường 4 ThS. Hà Trọng Nghĩa 3 3 Chiều TN-C.105 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/03/2024 10 01/03/2024 08:31:11
26 2411101146709 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 2 4 Sáng TN-H.401 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 06/03/2024 10 18/02/2024 10:56:17
27 2411101110902 Quản trị thu mua ThS. Nguyễn Thị Phương Thư 3 4 Sáng TN-B.308 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 06/03/2024 10 23/02/2024 13:26:48
28 2411702048129 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng TS. Trần Kim Thanh 3 4 Sáng Q7-A.313 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 28/02/2024 08:24:19
29 24111910015002 English 2 (Reading) ThS. Đặng Thị Ngọc Trinh 2 4 Sáng Q7-A.213 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 28/02/2024 16:02:56
30 2411702061101 Ngân hàng quốc tế 1 (TA) ThS. Nguyễn Xuân Dũng 2 4 Sáng Q7-B.308 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 28/02/2024 16:05:58
31 2411101146702 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Bằng Phi 2 4 Sáng TN-C.101 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 06/03/2024 10 01/03/2024 16:21:26
32 2411101146707 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 2 4 Chiều TN-C.101 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 06/03/2024 10 18/02/2024 10:56:33
33 2411702048130 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng TS. Trần Kim Thanh 3 4 Chiều Q7-A.310 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 28/02/2024 08:23:59
34 2411702033503 Quan hệ công chúng ThS. Võ Hồng Hạnh 3 4 Chiều Q7-A.301 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 Lớp này online, 1pm bù cho buổi 20/02 đã nghỉ 28/02/2024 09:27:32
35 2411702061102 Ngân hàng quốc tế 1 (TA) ThS. Nguyễn Xuân Dũng 2 4 Chiều Q7-A.201 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 28/02/2024 16:02:22
36 2411702059201 Logistics ThS. Trương Thị Thúy Vị 2 4 Chiều Q7-A.202 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 28/02/2024 16:03:26
37 24111802063306 Tin học ứng dụng ThS. Trần Trọng Hiếu 4 4 Chiều Q7-B.608 Cơ sở Quận 7 06/03/2024 10 29/02/2024 10:23:46
38 2411702063409 Nguyên lý thẩm định giá ThS. Nguyễn Thị Thanh Châu 3 4 Chiều HTT Học trực tuyến 06/03/2024 10 01/03/2024 16:20:53
39 2411101113406 Triết học Mác - Lênin ThS. Ngô Quang Thịnh 3 5 Sáng LT-C.401 Cơ sở Long Trường 07/03/2024 10 26/02/2024 13:54:27
40 2411101130104 Business Communication Skills 2 ThS. Đỗ Khoa 2 5 Sáng LT-B.204 Cơ sở Long Trường 07/03/2024 10 học bù 28/02/2024 15:59:53
41 2411101081704 Quản trị nguồn nhân lực TS. Vũ Hồng Vân 3 5 Sáng TN-B.307 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 07/03/2024 10 28/02/2024 16:03:56
42 2411101146703 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Trần Phạm Trác 2 5 Chiều TN-C.202 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 07/03/2024 10 31/01/2024 09:01:00
43 2411702033505 Quan hệ công chúng ThS. Võ Hồng Hạnh 3 5 Chiều HTT Học trực tuyến 07/03/2024 10 Lớp này online 1pm bù cho buổi 19/02 đã nghỉ 28/02/2024 08:22:10
44 2411101130103 Business Communication Skills 2 ThS. Đỗ Khoa 2 5 Chiều LT-B.202 Cơ sở Long Trường 07/03/2024 10 học bù 28/02/2024 16:00:21
45 2411101081703 Quản trị nguồn nhân lực TS. Vũ Hồng Vân 3 5 Chiều TN-B.207 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 07/03/2024 10 28/02/2024 16:04:15
46 2411702063111 Tiếng Anh 5 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 6 Sáng Q7-A.308 Cơ sở Quận 7 08/03/2024 10 Đã thống nhất với SV 02/02/2024 13:58:52
47 2411910004101 Principles of Management ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 6 Sáng Q7-A.205 Cơ sở Quận 7 08/03/2024 10 27/02/2024 08:59:22
48 2411101069803 Kế toán thuế ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 3 6 Sáng LT-B.401 Cơ sở Long Trường 08/03/2024 10 01/03/2024 13:31:38
49 24111802062842 Tiếng Anh 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 6 Chiều Q7-A.301 Cơ sở Quận 7 08/03/2024 10 27/02/2024 08:59:40
50 2411101146702 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Bằng Phi 2 7 Sáng TN-C.105 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 09/03/2024 10 30/01/2024 09:55:35
51 2411101130102 Business Communication Skills 2 ThS. Trần Thế Khoa 2 7 Sáng LT-B.303 Cơ sở Long Trường 09/03/2024 10 26/02/2024 09:58:11
52 2411702048118 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Phạm Thị Thu Hiền 3 7 Sáng Q7-A.414 Cơ sở Quận 7 09/03/2024 10 26/02/2024 13:08:11
53 2411101130101 Business Communication Skills 2 ThS. Trần Thế Khoa 2 7 Chiều LT-B.303 Cơ sở Long Trường 09/03/2024 10 26/02/2024 09:57:56
54 24111511006703 Nghiệp vụ nhà hàng 2 ThS. Nguyễn Văn Bình, Thầy Trần Bảo Ngọc 3 2 Chiều LT-C.303 Cơ sở Long Trường 11/03/2024 11 26/02/2024 13:54:06
55 2411101003601 Luật kinh tế ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo 3 2 Chiều HTT Học trực tuyến 11/03/2024 11 29/02/2024 08:36:41
56 2411101128801 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics ThS. Trần Khánh Linh 2 4 Sáng TN-H.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 13/03/2024 11 Thuyết trình và ôn tập thi cuối kỳ 21/02/2024 16:03:03
57 2411101003207 Kinh tế vĩ mô 1 PGS.TS. Trần Văn Hùng 3 4 Chiều TN-B.204 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 13/03/2024 11 Bù lịch nghỉ sáng thứ 2 - ngày 19/02/2024 (Dự Lịch Tân niên theo QĐ của Hiệu trưởng) 26/02/2024 09:50:11
58 2411101114010 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng TS. Dương Quang Hòa 3 4 Chiều TN-B.302 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 13/03/2024 11 29/02/2024 10:24:19
59 2411702033501 Quan hệ công chúng ThS. Võ Hồng Hạnh 3 5 Chiều Q7-A.301 Cơ sở Quận 7 14/03/2024 11 Lớp này 1pm online bù cho buổi 20/02 đã nghỉ 28/02/2024 09:27:15
60 2411910004101 Principles of Management ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 6 Sáng Q7-A.205 Cơ sở Quận 7 15/03/2024 11 27/02/2024 08:59:06
61 2411101132213 Tin học ứng dụng ThS. Cao Trần Thái Anh 4 6 Tối TN-F.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 15/03/2024 11 24/01/2024 15:12:37
62 2411101116701 Phân tích lợi ích chi phí ThS. Lê Minh Phương Mai 3 7 Sáng LT-C.302 Cơ sở Long Trường 16/03/2024 11 26/02/2024 09:50:47
63 24111802062841 Tiếng Anh 2 ThS. Tô Mỹ Viện 3 7 Sáng Q7-A.604 Cơ sở Quận 7 16/03/2024 11 28/02/2024 09:26:58
64 2411101116701 Phân tích lợi ích chi phí ThS. Lê Minh Phương Mai 3 7 Chiều LT-C.301 Cơ sở Long Trường 16/03/2024 11 26/02/2024 09:50:30
65 2411101007008 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 2 Chiều TN-F.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 18/03/2024 12 bù ngày nghỉ 15/3 (do trùng lịch) 16/01/2024 08:09:26
66 2411702063124 Tiếng Anh 5 ThS. Nguyễn Đinh Diệu Quang 3 3 Sáng Q7-A.407 Cơ sở Quận 7 19/03/2024 12 29/02/2024 08:34:39
67 2411702063119 Tiếng Anh 5 ThS. Nguyễn Phúc Hưng 3 3 Chiều Q7-A.410 Cơ sở Quận 7 19/03/2024 12 Lịch học bù cho buổi nghỉ chiều 27/2/2024 26/02/2024 09:58:30
68 2411101093103 Quản lý nhà nước về kinh tế ThS. Nguyễn Phan Liên 3 7 Sáng LT-C.202 Cơ sở Long Trường 23/03/2024 12 27/02/2024 08:53:11
69 2411702063203 Tiếng Anh 6 ThS. Trần Thế Khoa 3 7 Sáng Q7-A.110 Cơ sở Quận 7 23/03/2024 12 28/02/2024 16:05:27
70 2411101007008 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 2 Chiều TN-F.001 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 25/03/2024 13 bù ngày nghỉ 22/3 (do trùng lịch) 16/01/2024 08:09:04
71 2411702063124 Tiếng Anh 5 ThS. Nguyễn Đinh Diệu Quang 3 3 Sáng Q7-A.407 Cơ sở Quận 7 26/03/2024 13 29/02/2024 08:34:25
72 2411101045402 English for Finance and Banking ThS. Lưu Nguyễn Trầm Nhung 3 4 Sáng LT-B.202 Cơ sở Long Trường 27/03/2024 13 01/03/2024 08:30:53
73 2411101045401 English for Finance and Banking ThS. Lưu Nguyễn Trầm Nhung 3 4 Chiều LT-C.305 Cơ sở Long Trường 27/03/2024 13 01/03/2024 08:30:32
74 2411702052306 Anh văn Thương mại quốc tế ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 5 Sáng Q7-A.305 Cơ sở Quận 7 28/03/2024 13 21/02/2024 08:31:14
75 2411702052302 Anh văn Thương mại quốc tế ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 5 Chiều Q7-A.305 Cơ sở Quận 7 28/03/2024 13 21/02/2024 08:31:01
76 2411910004704 Principles of Macroeconomics PGS.TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư 3 2 Chiều Q7-A.213 Cơ sở Quận 7 01/04/2024 14 Đã thông báo sinh viên lịch giảng bù và kế hoạch học tập cho ngày học bù 22/01/2024 15:45:33
77 2411101003206 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Lê Thị Bích Thảo 3 2 Chiều TN-B.207 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 01/04/2024 14 27/02/2024 08:57:50
78 2411702048604 Hệ thống thông tin kế toán 2 TS. Phạm Thủy Tú 3 3 Sáng Q7-A.513 Cơ sở Quận 7 02/04/2024 14 Giảng bù lịch xin nghỉ ngày 23/01/2024 16/01/2024 08:14:43
79 2411910004703 Principles of Macroeconomics PGS.TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư 3 3 Sáng Q7-A.203 Cơ sở Quận 7 02/04/2024 14 Đã thông báo sinh viên lịch giảng bù và kế hoạch học tập cho ngày học bù 22/01/2024 15:47:27
80 2411101084202 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Trần Phạm Trác 3 3 Sáng LT-C.001 Cơ sở Long Trường 02/04/2024 14 31/01/2024 09:00:24
81 2411910004104 Principles of Management TS. Tô Anh Thơ 3 3 Sáng Q7-A.201 Cơ sở Quận 7 02/04/2024 14 27/02/2024 08:58:29
82 24111511014211 Tiếng Anh tổng quát 4 ThS. Đỗ Khoa 3 3 Sáng LT-B.102 Cơ sở Long Trường 02/04/2024 14 học bù buổi nghỉ đầu tiên 28/02/2024 16:01:35
83 2411702048602 Hệ thống thông tin kế toán 2 TS. Phạm Thủy Tú 3 3 Chiều Q7-A.513 Cơ sở Quận 7 02/04/2024 14 16/01/2024 08:15:22
84 2411101020101 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Trần Phạm Trác 3 3 Chiều TN-B.109 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 02/04/2024 14 31/01/2024 09:00:06
85 2411101151105 Marketing dịch vụ ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 3 Chiều TN-H.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 02/04/2024 14 Học bù tuần 3. 27/02/2024 08:54:34
86 2411101127308 Tiếng Anh tổng quát 4 ThS. Đỗ Khoa 3 3 Chiều LT-C.201 Cơ sở Long Trường 02/04/2024 14 học bù buổi nghỉ đầu tiên 28/02/2024 15:59:36
87 2411702063134 Tiếng Anh 5 ThS. Trần Khánh Linh 3 3 Chiều Q7-A.415 Cơ sở Quận 7 02/04/2024 14 01/03/2024 16:21:44
88 2411101127322 Tiếng Anh tổng quát 4 ThS. Trần Duy Khiêm 3 4 Sáng TN-B.107 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 03/04/2024 14 18/01/2024 15:33:33
89 2411101110201 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Đặng Thị Thu Sương 3 4 Sáng HTT Học trực tuyến 03/04/2024 14 18/02/2024 11:01:05
90 2411112004301 Kế toán quản trị 1 ThS. Nguyễn Thu Hiền 3 4 Sáng LT-B.402 Cơ sở Long Trường 03/04/2024 14 27/02/2024 08:57:09
91 2411101104202 English for Logistics ThS. Đỗ Khoa 3 4 Sáng LT-B.204 Cơ sở Long Trường 03/04/2024 14 học bù buổi nghỉ 28/02/2024 16:00:56
92 2411101127324 Tiếng Anh tổng quát 4 ThS. Trần Duy Khiêm 3 4 Chiều TN-B.104 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 03/04/2024 14 18/01/2024 15:33:18
93 2411702052901 Quản trị kinh doanh quốc tế (TA) PGS.TS. Cao Minh Trí 3 5 Sáng Q7-A.110 Cơ sở Quận 7 04/04/2024 14 Đã trao đổi, thống nhất với lớp 05/01/2024 07:51:13
94 2411101029102 Luật thương mại quốc tế ThS. Nguyễn Thị Huyền 86 3 5 Sáng TN-C.006 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 04/04/2024 14 bù cho tuần 3 (4 tiết) 15/01/2024 10:41:15
95 2411910008601 Services Marketing ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 5 Sáng Q7-A.203 Cơ sở Quận 7 04/04/2024 14 Học bù tuần 3. 26/02/2024 13:53:40
96 2411702063132 Tiếng Anh 5 ThS. Trần Khánh Linh 3 5 Sáng Q7-A.413 Cơ sở Quận 7 04/04/2024 14 28/02/2024 08:17:06
97 2411101127210 Tiếng Anh tổng quát 3 ThS. Phan Thị Miên Thảo 3 5 Sáng LT-B.405 Cơ sở Long Trường 04/04/2024 14 Học bù cho ngày 04/01/2024. Cô Cám ơn lớp. 28/02/2024 16:04:48
98 2411702052903 Quản trị kinh doanh quốc tế (TA) PGS.TS. Cao Minh Trí 3 5 Chiều Q7-A.110 Cơ sở Quận 7 04/04/2024 14 Đã trao đổi, thống nhất với lớp 05/01/2024 07:50:17
99 2411101029101 Luật thương mại quốc tế ThS. Nguyễn Thị Huyền 86 3 5 Chiều TN-C.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 04/04/2024 14 bù cho tuần 3 (4 tiết) 15/01/2024 10:41:36
100 2411910008602 Services Marketing ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 5 Chiều Q7-A.202 Cơ sở Quận 7 04/04/2024 14 Học bù tuần 3. 01/03/2024 13:25:08
101 2411101127331 Tiếng Anh tổng quát 4 ThS. Trần Duy Khiêm 3 6 Sáng TN-B.105 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/04/2024 14 18/01/2024 15:29:18
102 2411101003209 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Lê Thị Bích Thảo 3 6 Sáng TN-B.112 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/04/2024 14 28/01/2024 18:30:35
103 2411101036303 Reading 3 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 6 Sáng LT-B.201 Cơ sở Long Trường 05/04/2024 14 26/02/2024 09:56:46
104 2411101021401 Quản trị rủi ro tài chính TS. Lê Trương Niệm 3 6 Sáng TN-C.204 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/04/2024 14 26/02/2024 09:59:21
105 2411101127328 Tiếng Anh tổng quát 4 ThS. Trần Duy Khiêm 3 6 Chiều TN-B.108 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/04/2024 14 18/01/2024 15:32:24
106 2411101003236 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Lê Thị Bích Thảo 3 6 Chiều TN-C.102 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/04/2024 14 28/01/2024 18:30:22
107 2411101036304 Reading 3 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 6 Chiều LT-B.201 Cơ sở Long Trường 05/04/2024 14 26/02/2024 09:56:35
108 2411101021402 Quản trị rủi ro tài chính TS. Lê Trương Niệm 3 6 Chiều TN-C.203 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/04/2024 14 26/02/2024 09:59:03
109 2411101151102 Marketing dịch vụ ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 6 Chiều TN-B.204 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 05/04/2024 14 Học bù tuần 3. 01/03/2024 13:25:26