Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Tuần
select
Từ ngày  đến ngày
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2311112004301 Kế toán quản trị 1 ThS. Nguyễn Thu Hiền 3 2 Chiều TN-B.112 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 10/04/2023 15 16/01/2023 08:37:16
2 2311112003702 Quản trị dự án công nghệ thông tin ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 7 Sáng TN-F.101 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 15/04/2023 15 03/01/2023 08:26:35
3 2311112003701 Quản trị dự án công nghệ thông tin ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 7 Chiều TN-F.002 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 15/04/2023 15 03/01/2023 08:27:25
4 2311702026504 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 5 Chiều Q7-A.603 Cơ sở Quận 7 06/04/2023 14 08/01/2023 09:20:45
5 2311101132222 Tin học ứng dụng ThS. Trần Trọng Hiếu 4 4 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 15/02/2023 7 13/01/2023 16:19:14
6 2311101114901 Mô phỏng đầu tư tài chính trong công ty bảo hiểm TS. Nguyễn Quang Minh 2 2 Sáng TN-F.201 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 06/02/2023 6 GV đã thống nhất với SV buổi học bù 13/01/2023 08:07:21
7 2311101114902 Mô phỏng đầu tư tài chính trong công ty bảo hiểm TS. Nguyễn Quang Minh 2 2 Chiều TN-F.202 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 06/02/2023 6 GV đã thống nhất với SV buổi học bù 13/01/2023 08:07:03
8 2311702026503 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 4 Sáng Q7-B.603 Cơ sở Quận 7 08/02/2023 6 Học bù sáng thứ 7 ngày 14.01.2023 11/01/2023 12:05:40
9 2311101132222 Tin học ứng dụng ThS. Trần Trọng Hiếu 4 4 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 08/02/2023 6 13/01/2023 16:19:27
10 2311702030910 Marketing dịch vụ (TV) ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 5 Sáng Q7-A.505 Cơ sở Quận 7 09/02/2023 6 13/01/2023 16:19:54
11 2311702060927 Tiếng Anh tổng quát 5 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 5 Chiều Q7-A.301 Cơ sở Quận 7 09/02/2023 6 06/01/2023 15:30:52
12 2311702026503 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 4 Sáng Q7-B.603 Cơ sở Quận 7 01/02/2023 5 Học bù sáng thứ 7 ngày 07.01.2023 do nghỉ theo thông báo của trường 11/01/2023 12:06:08
13 2311101132222 Tin học ứng dụng ThS. Trần Trọng Hiếu 4 4 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 01/02/2023 5 13/01/2023 16:19:40
14 2311702032805 Nguyên lý thẩm định giá TS. Nguyễn Thanh Nhã 3 5 Sáng Q7-A.505 Cơ sở Quận 7 02/02/2023 5 11/01/2023 14:56:10
15 2311702042601 Ngân hàng đầu tư PGS.TS. Phan Thị Hằng Nga 2 5 Sáng HTT Học trực tuyến 02/02/2023 5 13/01/2023 09:32:36
16 2311702042602 Ngân hàng đầu tư PGS.TS. Phan Thị Hằng Nga 2 5 Chiều HTT Học trực tuyến 02/02/2023 5 13/01/2023 09:33:10
17 2311910009503 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 6 Sáng Q7-B.605 Cơ sở Quận 7 03/02/2023 5 08/01/2023 16:05:31
18 2311702032802 Nguyên lý thẩm định giá PGS.TS. Phạm Tiến Đạt 3 7 Sáng HTT Học trực tuyến 04/02/2023 5 13/01/2023 09:30:34
19 2311702009001 Thẩm định tín dụng PGS.TS. Phan Thị Hằng Nga 3 7 Sáng HTT Học trực tuyến 04/02/2023 5 13/01/2023 09:33:39
20 2311702032804 Nguyên lý thẩm định giá PGS.TS. Phạm Tiến Đạt 3 7 Chiều HTT Học trực tuyến 04/02/2023 5 13/01/2023 09:31:00
21 2311702009002 Thẩm định tín dụng PGS.TS. Phan Thị Hằng Nga 3 7 Chiều HTT Học trực tuyến 04/02/2023 5 13/01/2023 09:33:50