Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ
 
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2321702061028 Tiếng Anh tổng quát 6 ThS. Trần Duy Khiêm 3 6 Chiều Q7-A.409 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 08/06/2023 22:23:32
2 2321702046001 Thuế 1 TS. Nguyễn Thị Kim Chi 3 6 Chiều Q7-A.414 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 Thông báo học bù sau 07/06/2023 15:31:07
3 2321702044703 Khởi nghiệp và đổi mới ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 6 Chiều Q7-A.509 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 Các bạn làm bài tập Cô giao 05/06/2023 13:12:39
4 2321702061029 Tiếng Anh tổng quát 6 ThS. Trần Duy Khiêm 3 6 Sáng Q7-A.409 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 08/06/2023 22:23:21
5 2321702046003 Thuế 1 TS. Nguyễn Thị Kim Chi 3 6 Sáng Q7-A.414 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 Thông báo học bù sau 07/06/2023 15:31:04
6 2321702050005 Phân tích marketing kỹ thuật số (TV) ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa 3 6 Sáng Q7-A.506 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 Lịch học bù đã thống nhất và thông báo với lớp. 06/06/2023 08:50:03
7 2321702044709 Khởi nghiệp và đổi mới ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 6 Sáng Q7-A.509 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 Các bạn làm bài tập Cô giao 05/06/2023 13:12:44
8 2321702038603 Thương mại điện tử trong kinh doanh ThS. Khưu Minh Đạt 3 6 Sáng Q7-A.512 09/06/2023 Cơ sở Quận 7 23 08/06/2023 17:57:54
9 2321101008806 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm TS. Trần Thị Kim Oanh 3 6 Sáng TN-B.110 09/06/2023 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 23 05/06/2023 12:48:15
10 2321101127133 Tiếng Anh tổng quát 2 ThS. Trần Thế Khoa 3 6 Sáng TN-C.205 09/06/2023 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 23 07/06/2023 21:18:20
11 2321112003703 Quản trị dự án công nghệ thông tin ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 6 Sáng TN-F.001 09/06/2023 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 23 07/06/2023 15:35:57