Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ
 
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2411101069803 Kế toán thuế ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 3 7 Chiều LT-B.202 02/03/2024 Cơ sở Long Trường 9 26/02/2024 17:04:10
2 2411702001606 Tư tưởng Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Túy 2 7 Chiều Q7-A.412 02/03/2024 Cơ sở Quận 7 9 28/02/2024 18:23:23
3 24111802003816 Quản trị học TS. Hồ Xuân Tiến 3 7 Sáng Q7-A.404 02/03/2024 Cơ sở Quận 7 9 Sẽ thông báo ngày học bù sau 29/02/2024 09:17:26
4 2411702001607 Tư tưởng Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Túy 2 7 Sáng Q7-A.411 02/03/2024 Cơ sở Quận 7 9 28/02/2024 18:23:37
5 2411101066802 Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu TS. Nguyễn Đức Thuận 2 7 Chiều TN-C.203 02/03/2024 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 9 28/02/2024 14:00:35
6 2411101114007 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Vũ Dzũng 3 7 Chiều TN-C.204 02/03/2024 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 9 01/03/2024 18:39:16
7 2411101066801 Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu TS. Nguyễn Đức Thuận 2 7 Sáng TN-C.005 02/03/2024 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 9 28/02/2024 14:00:35
8 2411101114008 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Vũ Dzũng 3 7 Sáng TN-C.006 02/03/2024 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 9 01/03/2024 18:39:35
9 2411101146702 Quản trị tài chính doanh nghiệp ThS. Nguyễn Bằng Phi 2 7 Sáng TN-C.105 02/03/2024 Cơ sở Tăng Nhơn Phú A 9 01/03/2024 16:26:29
10 2411702049601 Nghiên cứu Marketing 2 TS. Dư Thị Chung 3 7 Chiều HTT 02/03/2024 Học trực tuyến 9 29/02/2024 15:38:39
11 24111511007301 Văn hóa ẩm thực TS. Vũ Thu Hiền 3 7 Sáng HTT 02/03/2024 Học trực tuyến 9 28/02/2024 14:02:27