Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi chú:
- Tân SV phải hoàn thành học phí và được xác nhận mới đăng nhập được vào trang này
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
THÔNG BÁO MỚI

Thông báo khai giảng lớp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Tháng 6/2024 (24/04/2024 14:19:00)

Thông báo khai giảng lớp TOEIC đầu ra nội bộ - Tháng 6/2024 (24/04/2024 14:19:00)

Thông báo về việc hủy một số lớp học phần kỹ năng mềm thuộc thời khóa biểu các khóa trình độ đại học chính quy học kỳ 2 năm 2024 (24/04/2024 11:12:00)

Thông báo nộp học phí và xử lý học phí Học phần Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên khóa 18D, 19D, 20D trình độ Đại học hình thức chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (Học kỳ 2 năm 2024) (24/04/2024 10:36:00)

THÔNG BÁO về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách kỳ 2 năm 2024 cho sinh viên Khóa 21D, 22D và 23D hình thức chính quy (24/04/2024 09:40:00)

Thông báo về việc tổ chức ghi danh học (bổ sung) các học phần Kỹ năng mềm đối với các khóa đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng chính quy học kỳ 2 năm 2024 (24/04/2024 08:01:00)

THÔNG BÁO về việc tham dự Lễ tốt nghiệp đối với nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các khóa – đợt 1 năm 2024 (23/04/2024 11:13:00)

Thông báo kết quả xử lý đăng ký các chuyên đề thực tiễn dành cho sinh viên khóa 22D chương trình chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng học kỳ 2 năm 2024 (22/04/2024 11:10:00)

Thông báo về quyết định khen, thưởng danh hiệu sinh viên toàn khóa Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (17/04/2024 16:18:00)

Thông báo về quyết định tặng giấy khen danh hiệu sinh viên Khá toàn khóa Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (17/04/2024 16:17:00)

THÔNG BÁO ĐANG SỬ DỤNG

Quyết định v/v bổ sung kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Trường tổ chức vào việc xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ phục vụ công tác công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 04/4/2024) (05/04/2024 10:12:00)

Thông báo chỉ tiêu đào tạo phân bổ theo chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên (26/03/2024 16:28:00)

Thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo theo chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo (22/03/2024 17:00:00)

Thông báo về việc giải quyết đăng ký chuyển ngành/chuyên ngành, chuyển chương trình đào tạo, đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo từ học kỳ 2 năm 2024 đối với sinh viên các khóa trình độ đại học hình thức chính quy (15/03/2024 09:20:00)

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin đào tạo UIS dành cho sinh viên (06/03/2024 10:30:00)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2024 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (29/02/2024 13:10:00)

Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với sinh viên các khóa đào tạo chính quy sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi xét điều kiện trúng tuyển, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện miễn học, miễn thi học phần (01/02/2024 08:01:00)

Thông báo v/v tổ chức đăng ký ghi danh học phần đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 2 năm 2024 (04/01/2024 13:30:00)

Danh mục website Phòng - Khoa - Viện (26/12/2023 21:21:00)

Danh mục Học phần tương đương - Học phần thay thế của các khóa trình độ đại học chính quy (Từ Khóa 17D - 23D) (08/12/2023 15:42:00)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2024 (21/11/2023 08:56:00)

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh trong năm 2024 đối với sinh viên trình độ đại học chính quy đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh (18/10/2023 14:10:00)