Buildings
TIN TỨC

Thông báo Về việc xử lý kết quả học tập học kỳ 1 năm 2023 đối với sinh viên khóa 20D, 21D, 22D trình độ đại học chính quy (09/06/2023 15:28:16)

Thông báo về kết quả giải quyết chuyển ngành/chuyên ngành, chuyển chương trình đào tạo, đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo từ học kỳ 2 năm 2023 đối với sinh viên khóa 20D, 21D, 22D trình độ đại học hình thức chính quy (09/06/2023 15:15:49)

Thông báo về kết quả xét học chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 22D chương trình chuẩn thuộc các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên (09/06/2023 15:02:43)

Thông báo thi chứng chỉ tin học MOS (Khóa ngày 13/07/2023) (08/06/2023 13:20:35)

Thông báo thi tiếng Anh TOEIC đầu ra nội bộ - Đợt ngày 30/07/2023 (07/06/2023 14:46:26)

Thông báo thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Khóa ngày 30/07/2023) - Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển (07/06/2023 14:45:24)

Thông báo về lịch thi Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đợt học 7) học kỳ 2 năm 2023 dành cho sinh viên khóa 22D thuộc chương trình chất lượng cao và sinh viên học ghép cùng đợt học 7. (06/06/2023 15:08:38)

Thông báo v/v tổ chức đăng ký ghi danh học phần đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 3 năm 2023 (06/06/2023 14:51:43)

Thông báo về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của sinh viên bậc Đại học – nhập học năm 2022 (22D) (06/06/2023 11:04:44)

Thông báo về việc tạm dừng học đối với các lớp học phần có lịch học từ ngày 19/6/2023 đến ngày 09/7/2023 (3 tuần) thuộc chương trình chất lượng cao khóa 22D (05/06/2023 08:01:53)