Buildings
TIN TỨC
Thông báo chỉ tiêu đào tạo phân bổ theo chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên

Thông báo chỉ tiêu đào tạo phân bổ theo chuyên ngành đào tạo

Lưu ý:

1. Sinh viên đăng nhập tài khoản sinh viên tại Cổng thông tin đào tạo UIS của Trường (https://uis.ufm.edu.vn), chọn mục "Đăng ký xét học chuyên ngành đào tạo (chính thức)" để đăng ký nguyện vọng xét học chuyên ngành đào tạo chính thức từ ngày 26/3/2024 đến 08/4/2024.


2. Nhà trường chỉ duy trì lớp chuyên ngành khi đủ số lượng 35 sinh viên/lớp.


3. Sinh viên tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo số 2848/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 11/12/2023 của Nhà trường về việc tổ chức xét học chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên.


4. Nhà trường sẽ quyết định việc phân bổ vào học chuyên ngành đào tạo còn chỉ tiêu đào tạo sau khi hoàn tất quy trình xét cho sinh viên đăng ký hợp lệ đối với các trường hợp sau:

- Sinh viên không thực hiện đăng ký xét học chuyên ngành đào tạo theo quy định

- Sinh viên không thỏa điều kiện theo quy định trong danh sách nguyện vọng đăng ký (kể cả đối với sinh viên đăng ký số lượng nguyện vọng ít hơn so với số chuyên ngành đào tạo thuộc ngành/nhóm ngành đang theo học).

CÁC TIN KHÁC  

Dự kiến Thời khóa biểu học phần Kỹ năng mềm các khóa trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù học kỳ 2 năm 2024 (mở bổ sung theo hình thức ghi danh) (21/05/2024 11:09:00)

Thời khóa biểu các chuyên đề thực tiễn hỗ trợ sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 22D học kỳ 2 năm 2024 (15/05/2024 08:17:00)

Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 6, 7, 8, 9) khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần, chương trình tài năng học kỳ 2 năm 2024 (09/05/2024 14:21:00)

Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 2 năm 2024 (chính thức) (09/05/2024 14:17:00)

Thông báo v/v triển khai thời khóa biểu từ học kỳ 2 năm 2024 (09/05/2024 08:57:00)

Trang [1] 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối