Buildings
TIN TỨC
Danh sách phân bổ sinh viên vào lớp học Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đợt học 6) khóa 22D trình độ đại học chính quy học kỳ 1 năm 2023 (Sinh viên chương trình chất lượng cao các chuyên ngành Thương mại quốc tế, Kinh doanh bất động sản và sinh viên học ghép cùng đợt học 6)

 Xem Danh sách phân bổ

Lưu ý: Tất cả sinh viên được phân bổ học GDQP&AN (Đợt học 6) có mặt lúc 06h00 ngày 03/4/2023 tại cơ sở Tăng Nhơn Phú A (TP. Thủ Đức) để nhận đại đội, trang phục và sinh hoạt tập trung theo quy định. (Bao gồm cả sinh viên học ghép cùng khóa 22D, không kể thời gian bắt đầu của học phần)