Buildings
TIN TỨC
Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với sinh viên các khóa đào tạo chính quy sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi xét điều kiện trúng tuyển, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện miễn học, miễn thi học phần

Xem Thông báo

CÁC TIN KHÁC  

Dự kiến Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học chính quy học kỳ 2 năm 2024 (01/03/2024 15:16:00)

Thông báo về việc kiểm dò danh sách DỰ KIẾN sinh viên Khóa 20D, 21D, 22D và 23D trình độ đại học được cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 3 năm 2023 (01/03/2024 13:45:00)

Thông báo về việc giải quyết đăng ký học phần đối với sinh viên các khóa đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy học ghép với thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2024 của các khóa trình độ đại học hình thức chính quy (29/02/2024 14:42:00)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2024 theo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù (29/02/2024 13:10:00)

Danh sách phân bổ sinh viên học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 5) học kỳ 1 năm 2024 (sinh viên khóa 23D chương trình chuẩn ngành Quản trị kinh doanh và sinh viên học ghép cùng đợt học 5) (29/02/2024 08:49:00)

Trang [1] 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối