Buildings
TIN TỨC
Nhắc lại thông báo về việc tổ chức xét học chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên

Xem Thông báo xét học chuyên ngành đào tạo


Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo UIS của Trường (https://uis.ufm.edu.vn):

1. Thực hiện khảo sát (từ ngày 26/02 đến 11/03/2024): chọn mục "Khảo sát đăng ký chuyên ngành"

2. Thực hiện đăng ký chính thức (từ ngày 26/03 đến 08/04/2024): chọn mục " Đăng ký chuyên ngành"

3. Điều chỉnh nguyện vọng (từ ngày 16/04 đến 23/04/2024): chọn mục " Đăng ký chuyên ngành"

 

Trường khảo sát nguyện vọng học chuyên ngành đào tạo của sinh viên để xây dựng và phân bổ chỉ tiêu đào tạo cụ thể cho các chuyên ngành đào tạo trên cơ sở cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh của khóa học, điều kiện và năng lực đào tạo của các ngành, chuyên ngành đào tạo. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện Thông báo và tham gia khảo sát từ ngày 26/02 đến 11/03/2024. Sau thời gian khảo sát, Nhà trường sẽ có thông báo chỉ tiêu đào tạo của các chuyên ngành đào tạo. Sinh viên thực hiện đăng ký xét học chuyên ngành đào tạo (đăng ký chính thức) từ ngày 26/03 đến 08/04/2024.

Lưu ý: Nhà trường sẽ quyết định việc phân bổ vào học chuyên ngành đào tạo còn chỉ tiêu đào tạo sau khi hoàn tất quy trình xét cho sinh viên đăng ký hợp lệ đối với các trường hợp sau:

-        Sinh viên không thực hiện đăng ký xét học chuyên ngành đào tạo theo quy định;

-        Sinh viên không thỏa điều kiện theo quy định về cách thức xét học chuyên ngành đào tạo trong danh sách nguyện vọng đăng ký (kể cả đối với sinh viên đăng ký số lượng nguyện vọng ít hơn so với số chuyên ngành đào tạo thuộc ngành/nhóm ngành đang theo học).

CÁC TIN KHÁC  

Dự kiến Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học, cao đẳng chính quy chương trình chất lượng cao, tích hợp, chất lượng cao tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh toàn phần, tài năng học kỳ 2 năm 2024 (15/03/2024 15:23:00)

Dự kiến thời khóa biểu các học phần mở theo hình thức ghi danh chương trình chất lượng cao/tích hợp học kỳ 2 năm 2024 (13/03/2024 15:06:00)

Dự kiến Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học chính quy học kỳ 2 năm 2024 (01/03/2024 15:16:00)

Thời khóa biểu Thực hành tiếng Anh các khóa trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao, chương trình tích hợp học kỳ 1 năm 2024 (05/02/2024 09:15:00)

Dự kiến thời khóa biểu các học phần kỹ năng mềm trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao/tích hợp học kỳ 1 năm 2024 (theo hình thức ghi danh) (19/01/2024 13:41:00)

Trang đầu Trang trước 1 [2] 3 4 5 Trang sau Trang cuối