Buildings
TIN TỨC
Thông báo về việc giải quyết đăng ký chuyển ngành/chuyên ngành, chuyển chương trình đào tạo, đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo từ học kỳ 2 năm 2024 đối với sinh viên các khóa trình độ đại học hình thức chính quy

Xem Thông báo giải quyết đăng ký chuyển ngành/chuyên ngành đào tạo

Xem Thông báo giải quyết đăng ký chuyển chương trình đào tạo

Xem Thông báo giải quyết đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào

CÁC TIN KHÁC  

Dự kiến Thời khóa biểu học phần Kỹ năng mềm các khóa trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù học kỳ 2 năm 2024 (mở bổ sung theo hình thức ghi danh) (21/05/2024 11:09:00)

Thời khóa biểu các chuyên đề thực tiễn hỗ trợ sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 22D học kỳ 2 năm 2024 (15/05/2024 08:17:00)

Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 6, 7, 8, 9) khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần, chương trình tài năng học kỳ 2 năm 2024 (09/05/2024 14:21:00)

Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 2 năm 2024 (chính thức) (09/05/2024 14:17:00)

Thông báo v/v triển khai thời khóa biểu từ học kỳ 2 năm 2024 (09/05/2024 08:57:00)

Trang [1] 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối