Buildings
TIN TỨC
Thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo theo chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn các ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo

Căn cứ theo Thông báo 2848/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 11/12/2023, ngày 22/3/2024 Nhà trường sẽ có thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo của các chuyên ngành đào tạo có từ 2 chuyên ngành đào tạo trở lên. Tuy nhiên, vì số lượng sinh viên thực hiện khảo sát nguyện vọng học chuyên ngành đào tạo chưa đầy đủ nên Nhà trường sẽ có thông báo chính thức về việc phân bổ chỉ tiêu cho các chuyên ngành đào tạo vào thứ 3 ngày 26/3/2024.

Sinh viên theo dõi và thực hiện việc đăng ký xét học chuyên ngành đào tạo chính thức từ ngày 26/3/2024 đến 08/4/2024 như đã thông báo tại Thông báo số 2848/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 11/12/2023.

CÁC TIN KHÁC  

Dự kiến Thời khóa biểu học phần Kỹ năng mềm các khóa trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình đặc thù học kỳ 2 năm 2024 (mở bổ sung theo hình thức ghi danh) (21/05/2024 11:09:00)

Thời khóa biểu các chuyên đề thực tiễn hỗ trợ sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 22D học kỳ 2 năm 2024 (15/05/2024 08:17:00)

Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 6, 7, 8, 9) khóa 23D trình độ đại học chính quy chương trình tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần, chương trình tài năng học kỳ 2 năm 2024 (09/05/2024 14:21:00)

Thời khóa biểu các khóa trình độ đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 2 năm 2024 (chính thức) (09/05/2024 14:17:00)

Thông báo v/v triển khai thời khóa biểu từ học kỳ 2 năm 2024 (09/05/2024 08:57:00)

Trang [1] 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối